Kort nieuws ingenieursbureaus

Thomas van de Sandt

  • Luchthaven Tanzania
  • Verbetering Groningse kades
  • Raamcontract waterschap Rivierenland
  • Transportroute Kazachstan

Grote opdracht BAM

BAM heeft een opdracht binnen van maar liefst € 100 miljoen voor de uitbreiding van de internationale luchthaven Julius Nyerere in Dar es Salaam, Tanzania. Het bouwbedrijf verzorgt het ontwerp (samen met ingenieursbureau NACO) en de bouw van fase 2 van het nieuwe luchthavengebouw Terminal 3. De nieuwe terminal wordt gebouwd om aan de verwachte groei van het internationale luchtverkeer te voldoen. BAM is al sinds 2013 betrokken bij fase 1, berekend op 3,5 miljoen passagiers per jaar. Voor de bouw hiervan – inclusief parkeerterreinen, toegangswegen, platforms en een taxibaan – ontving het bouwbedrijf € 130 miljoen. Met fase 2 erbij biedt de terminal jaarlijks ruimte aan zes miljoen passagiers, op een oppervlakte van 60.000 m2.

Grontmij (recent overgenomen door het Zweedse Sweco) helpt waterschap Noorderzijlvest bij het verbeteren van de kades in de stad Groningen. Die verbeteringen zijn nodig omdat door extremer weer en aardbevingen en bodemverzakking door de gaswinning de normen voor waterkeringen zijn aangepast. Nu blijkt dat 22,5 van de 27 km kades langs het Reitdiep, Schuitendiep, Noord-Willemskanaal, Eemskanaal en Schipsloot niet aan deze verscherpte veiligheidseisen voldoet. In voorbereiding op de werkzaamheden in 2017 zal Grontmij onderzoeken welke aanpassingen er aan deze kades en diverse sluizen in de stad nodig zijn. Het waterschap wil de kadeverbetering zoveel mogelijk combineren met andere ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.

Tauw en AT Osborne leveren de komende twee jaar (met een optie voor nog twee jaar) een keur aan advies- en ingenieursdiensten aan waterschap Rivierenland. Daarvoor tekenden de betrokken partijen op 30 oktober een raamovereenkomst ter waarde van € 10 miljoen per jaar. De ingenieursbureaus zullen onder andere betrokken zijn bij de planvorming, het maken van definitieve ontwerpen, het aanbesteden en opstellen van contracten, projectvoorbereiding en -uitvoering, directievoering, vergunningverlening, toezichthouden en het schrijven van bestekken binnen de vier programma’s Waterketen, Watersysteem, Waterveiligheid en Wegen. Het waterschap zal de komende tijd vooral investeren in dijkverbeteringen die zijn afgesproken binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Witteveen+Bos maakt het detailontwerp van de Cargo Transportation Route (CaTRO) in de Prorva-regio in Kazachstan, die bestaat uit een 65 km lange weg voor goederenvervoer en een 70 km lang kanaal. De weg verbindt een nieuwe haven aan de noordoostkust van de Kaspische Zee met de olie- en gasrijke gebieden in het binnenland. Het kanaal loopt van de haven naar het diepere gedeelte van de Kaspische Zee. Eerder gaf Witteveen+Bos al advies over grond- en baggerwerk in het kanaal, nu volgen de bouwtekeningen voor de weg zelf, en de bijbehorende loodsen en opstelterreinen voor trailers voor zwaar transport, administratiegebouwen, een overnachtingskamp voor vijfhonderd man en een eigen waterzuiveringsinstallatie en energievoorziening. Opdrachtgever is Teniz Service LLP, een staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de ondersteunende infrastructuur voor de olie- en gassector in Kazachstan. 

 

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required