Kassen verminderen wateroverlast

Leestijd: < 1 minuten

Indra Waardenburg

Door in het Westland, het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied van Europa, hemelwater tijdelijk te bergen op kassen, wordt de kans op wateroverlast verkleind. Dit concludeert DHV na een verkennende studie, waarbij het bureau samen met TNO een ‘waterbergend warenhuis’ ontwikkelde. Vanaf september starten zij een praktijkproef om het concept te toetsen.

Doordat de grond in het Westland voor het grootste deel bestaat uit verhard oppervlak, stroomt hemelwater (te) snel af naar het oppervlaktewater, wat wateroverlast in de regio kan
veroorzaken. Het bergen van hemelwater met bestaande goten op de kassen voorkomt deze snelle afstroom. Wanneer alle tuinbouwers in de Oude Lierpolder deze manier van waterberging ondersteunen, zou dit overeenkomen met een open waterberging van tienduizend kubieke meter.

Lees ook

Nieuwsbrief