Kassen houden nieuwbouw in Naaldwijk warm

Indra Waardenburg

Op maandag 9 mei start Vestia Westland de boring voor de aanleg van een warmte- en koudeopslag in de bodem bij de nieuwe wijk Hoogeland in Naaldwijk. Telersvereniging Prominent gaat de restwarmte uit kassen afgeven aan grondwaterbronnen, waarna de nieuwbouwwijk deze restwarmte gaat gebruiken bij het verwarmen van de woningen.

In de zomer hebben de kassen door het invallende zonlicht een overschot aan warmte. Telersvereniging Prominent gaat deze warmte opslaan in de bodem via grondwaterbronnen. In de winter wordt het water met een temperatuur van zestien graden Celsius weer uit de grond gepompt en via het lauwwaternet, dat door de hele wijk ligt, naar de woningen getransporteerd.

 

Lees verder onder de afbeelding

Schematische weergave van het energiesysteem. (Copyright: Vestia)

 

De woningen beschikken allen over een warmtepomp, die werkt op elektriciteit. Deze warmt het water verder op en vervolgens pompt een waterpomp het water richting de kranen en door de leidingen van de vloerverwarming. Doordat de woningen warmte ontrekken uit het water koelt het water af. Het afgekoelde water van ongeveer tien graden Celsius wordt vervolgens in koude bronnen opgeslagen, waarna de kassen en de woningen dit water in de zomer gebruiken om de binnenruimte te koelen.    

 

De nieuwbouwwijk bestaat uit 700 woningen, verpleeghuis de Naaldhorst en het appartementencomplex HoogeNaald bestemd voor 55+’ers. Vestia heeft de woningen maximaal geïsoleerd, waardoor de restwarmte van de kassen volstaat om de woningen op temperatuur te houden. Het verpleeghuis daarentegen maakt in de winter gebruik van een aardgasgestookte hulpketel in verband met de grote warmtevraag gedurende deze periode.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required