Kansen voor duurzaam en nanotech in China

Leestijd: 2 minuten

Thomas van de Sandt

De innovatiekracht van China is almaar groeiende, maar op het gebied van nanotechnologie en duurzame energie blijft deze vooralsnog achter bij de ambities. Dat is een van de conclusies van het Netherlands Office for Science & Technology (NOST), een netwerk van Nederlandse innovatie-attachés in China, dat de technologische patentaanvragen van 2010-2012 bij het SIPO (Chinese State Intellectual Property Office) onder de loep nam.

De studie van NOST richt zich op twaalf categorieën die voor de Nederlandse industrie van belang zijn: machinebouw, polymeerchemie, bulkchemie, fijnchemie, coatings, biotechnologie, nanotechnologie, optica, duurzame energie, halfgeleiders en transport/automotive. Deze categorieën samen zorgen jaarlijks voor gemiddeld 106.674 patentaanvragen, 32 % van alle patentaanvragen in China. De categorie machinebouw telde de meeste patentaanvragen, 24 % van de in het rapport bekeken categorieën en 8 % van het Chinese totaal.

Opvallend is dat in China’s twaalfde vijfjarenplan – opgesteld in 2011 – zowel duurzame energie als nanotechnologie als speerpunten werden genoemd in het innovatiebeleid, maar dat de patentaanvragen op deze gebieden achterblijven. Van de genoemde twaalf categorieën leverden duurzame energie en nanotechnologie veruit de minste patenten op, samen waren ze goed voor nog geen 1 % van de totale Chinese patentaanvragen. ‘Die cijfers duiden erop dat er in deze categorieën meer behoefte is aan buitenlandse inbreng’, schrijft NOST in een toelichting op het rapport. ‘Voor buitenlandse bedrijven die opereren in de categorieën waar China zelf al verder in is ontwikkeld, liggen de kansen wellicht meer in samenwerkingsverbanden.’

In China zijn nu al maar liefst 1.600 r&d-centra van buitenlandse bedrijven gevestigd. Het aandeel buitenlandse patentaanvragen is dan ook groot, met name in de categorieën  optica (49 %) en halfgeleiders (46 %). Bij biotechnologie (13%) en bulkchemie (13%) is het aandeel buitenlandse patenten juist beperkt.

In sommige categorieën spelen staatsbedrijven nog altijd een belangrijke rol. Binnen de transport/automotive-sector komt 44 % van alle patentaanvragen van staatsbedrijven, bij fijnchemie 35 %. Bij medische technologie zijn staatsbedrijven met 1 % van de totale patentaanvragen juist helemaal niet actief.

Lees ook

Nieuwsbrief