iPad voor studenten VU

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

Vanaf september start de Vrije Universiteit Amsterdam met het Mobile Learning Initiative voor eerstejaars studenten scheikunde en farmaceutische wetenschappen. Het doel is de introductie van e-learning in het onderwijs van deze opleidingsrichtingen.

De studenten zullen als onderdeel van het initiatief een iPad van de universiteit in bruikleen ontvangen. Deze kunnen ze gebruiken om toegang te krijgen tot instructievideo’s van de onderwijspractica, webcolleges, digitale studieboeken en diverse andere applicaties. Dit materiaal kunnen de studenten echter ook via gewone pc’s en laptops bekijken.

 

Het initiatief moet het onderwijs voor zowel studenten als docenten effectiever, gevarieerder en uitdagender maken. De faculteit exacte wetenschappen ondersteunt het initiatief met een onderwijssubsidie en het onderwijscentrum van de VU verleent onderwijskundige en ICT-ondersteuning.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: