Internationale delta-hotspot

Leestijd: < 1 minuten

Benno Boeters

Twaalf landen sloten zich op 10 mei in Rotterdam aaneen in de Deltacoalitie voor samenwerking en om kennis uit te wisselen in klimaatbestendigheid.

Frankrijk en Nederland zijn de enige Europese deelnemers; de andere zijn Aziatisch, met uitzondering van Colombia en Mozambique.

Bovenop een stijgende zeespiegel kampen dichtbevolkte delta’s, met name in ontwikkelingslanden, met bodemdaling, vervuiling, sanitaire gebreken en verzilting. Minister Schultz van Haegen (I&M) hoopt dat de coalitie uitgroeit tot een ‘hotspot waar alle kennis, ervaring en ideeën samenkomen om stedelijke delta’s overal op aarde toekomstproof te maken’.

Lees ook

Nieuwsbrief