Innovaties voor duurzaam fietspad

Leestijd: 2 minuten

Indra Waardenburg

Ingenieursbureau Tauw heeft samen met Goudappel Coffeng  een concept ontwikkeld voor een duurzaam fietspad. In onderstaande schets zijn verschillende innovaties weergegeven die kunnen bijdragen aan de toekomstige realisatie van dit fietspad.

Om te beginnen kunnen bouwbedrijven bij de aanleg van het fietspad, gebruik maken van duurzame materialen. Tauw denkt hierbij onder meer aan baggerspecie als fundering en gerecycled asfalt, die mogelijk bij een lagere temperatuur (70-100 graden Celsius) gelegd kan worden.

Om het fietspad te verlichten oppert het ingenieursbureau de toepassing van hun klimaatneutrale lichtmast, die zij in 2010 ontwikkelden. Deze lichtmast is gemaakt van ingezameld plastic en heeft een levensduur van 70 jaar. Verder toont de schets ook lichtmasten die werken op zonnecellen.

Voor het omlaag brengen van de hoeveelheid lichtenergie is het mogelijk om reflecterend asfalt toe te passen. Hiermee kunnen gemeentes tot 50% besparen op lichtenergie terwijl het lichteffect gelijk blijft. Een andere optie is het gebruik van geleide verlichting die de route markeert. Wel kan dit ten koste gaan van het veiligheidsgevoel, doordat het zicht op lange afstand afneemt.

Ook voor het begaanbaar houden van fietspaden in de winter, biedt Tauw een oplossing. Zij komen met een voorstel voor het toepassen van Warmte Koude Opslag (WKO). Door warmte in de zomer op te slaan kan die in de winter de weg ijsvrij maken en houden. Bijkomend voordeel is dat het asfalt in de zomer gekoeld wordt, waardoor de bitumen in het asfalt zijn verwekingspunt niet bereikt en het asfalt gespaard blijft.

Verschillende partijen hebben belangstelling getoond voor deze duurzame innovaties. Tauw heeft inmiddels, in opdracht van de gemeente Zutphen, bekeken welke duurzame innovaties mogelijk zijn voor het bedrijventerrein De Mars. Verder wil de Fietsersbond het concept van Tauw integreren in een ‘green deal’ met het Rijk, het bedrijfsleven en belangenorganisaties.   

Conceptschets duurzaam fietspad (Copyright: Tauw)

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required