Initiatiefgroep: kernenergie voor leveringszekerheid na 2030

Gerald Schut

CO2-uitstoot en kosten zijn niet de enige criteria bij keuzes voor ons energiesysteem. Leveringszekerheid, vooral ook in geopolitiek opzicht, zou een veel zwaardere rol in onze overwegingen moeten spelen. Dat vindt de ‘Initiatiefgroep Kernenergie’ bij monde van oud-Gasunie CEO George Verberg tijdens het webinar The Nuclear Elephant van stichting Kernvisie: ‘We hebben in Europa afgesproken dat geen enkel land voor meer dan 30% van Russisch gas afhankelijk mag zijn. Dat is in Duitsland nu meer dan 60%. En wat als een paar Mexicaanse drugsbaronnen zo’n stopcontact op zee aanvallen? Dat zijn allemaal aspecten waar je nooit iemand over hoort. Wij willen niet alleen sturen op CO2-uitstoot.’

De initiatiefgroep met zwaargewichten als Tim van der Hagen, Hans Alders, Alexander Rinnooy Kan, Hans Wijers, Johan Remkes en Maria van der Hoeven in de klankbordgroep ziet voor die leveringszekerheid een belangrijke rol weggelegd voor kernenergie. Verberg: ‘Wij denken heel nadrukkelijk na 2030. We willen het Klimaatakkoord niet voor de voeten lopen, maar na 2030 moet je toch echt goed nadenken over de beste energiemix. We willen wat wegwandelen van de vraag wat is nu de goedkoopste. Als je je richt op een gediversifieerde energiemix, gaat het om de vraag of verschillende bronnen in dezelfde range zitten. Juist omdat veiligheid van belang is, moet kernenergie een stevig onderdeel van energiemix blijven. Hoewel ik 12 jaar directeur van Gasunie geweest ben heb ik een broertje dood gekregen aan gascentrales. Het gaat niet alleen om uitstoot bij fracking en transport. Je moet de ketenemissies bekijken en niet alleen de CO2-uitsoot binnen onze grenzen. ’

En de kosten voor een energiesysteem met of zonder kernenergie ontlopen elkaar niet veel, zeggen zowel Martin Scheepers van TNO als Pieter Boot van het PBL. Beiden hebben hier modelstudies naar verricht. Scheepers: ‘Nu zitten de kosten van wind en zon onder of aan de onderkant van de range van kernenergie kosten, en wij verwachten meer kostendaling voor wind en zon. Volgens onze modellen zijn de kosten van zon en wind plus meerkosten voor flexibiliteit nog steeds lager dan die van kernenergie.’  ‘Kernenergie is een maatschappelijke keuze. Voor de kosten maakt het niet veel uit,’ aldus Pieter Boot. Heleen de Coninck (TU/e en medeauteur van IPCC-rapporten) helpt en passant graag nog even het misverstand de wereld uit dat het IPCC kernenergie voorschrijft. ‘Het IPCC mag helemaal geen beleidsadvies geven. Het IPCC laat zien hoe gigantisch de uitdaging is om de doelstelling van 1,5 graad te halen.’ Kernenergie kan daar een bijdrage aan leveren. De Coninck: ‘Maar in geliberaliseerde energiemarkten is het lastig om kernenergie te realiseren zonder dat de belastingbetaler garant staat.’

De maand waarin de Britse overheid stappen zet richting de bouw in Sizewell van twee kopieën de EPRs in Hinkley Point C en in bespreking met Rolls Royce ging over de bouw van 16 UK-SMRs, is een dankbaar moment voor stichting Kernvisie om het webinar de Nuclear Elephant te organiseren. 

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required