Ingenieurswerk relevanter dan ooit

Leestijd: 4 minuten

Mischa Brendel

De wereld is in rap tempo aan het veranderen, neem bijvoorbeeld de enorme spurt in verstedelijking, de toename in overstromingen maar ook droogte, de transitie van fossiel naar hernieuwbare energie en daaroverheen een algehele versnelling door digitale technologie. Deze ontwikkelingen maken het werk van Royal HaskoningDHV relevanter dan ooit. Met 6.000 werknemers verdeeld over 140 landen staat het bedrijf middenin de samenleving. Het ingenieurs-, projectmanagement- en consultancybedrijf werkt samen met klanten en partners aan projecten die een positieve impact hebben op mensen en onze leefomgeving.

‘Bij alles wat we doen, vragen we ons af: is het toekomstbestendig en voegen we waarde toe voor de klant en voor de samenleving als geheel? Maar ook: maken we zo min mogelijk gebruik van natuurlijke grondstoffen en energie?’, aldus Meike Salvadó, HR Directeur bij Royal HaskoningDHV. Salvadó kent het klappen van de zweep: ze heeft een civieltechnische achtergrond en vervulde diverse andere functies binnen Royal HaskoningDHV voordat ze begin dit jaar HR Directeur werd. Zo werkte ze eerst in een commerciële rol in het buitenland, wat ze later verruilde voor een functie binnen de bedrijfsstrategie. En is ze nu verantwoordelijk voor HR, waarbij ze veel heeft aan de ervaringen die ze eerder opdeed.

Ze houdt zich onder meer bezig met het binnenhalen van jong talent, direct van de universiteit. Een van die jonge talenten is Joeri de Vos, Adviseur Smart Mobility. Twee jaar geleden begon hij vanuit zijn studie aan de Breda University of Applied Sciences aan zijn afstudeerstage bij het advies- en ingenieursbureau, waar hij onderzoek deed naar intelligente verkeerslichten. De Vos: ‘Intelligente verkeerslichten kijken niet alleen naar de lussen die in de weg zitten, maar maken ook gebruik van data, bijvoorbeeld GPS-data, om verkeersstromen beter op elkaar af te stemmen.’

Sinds zijn afstuderen bij Royal HaskoningDHV werkt hij aan het verkeersmanagementsysteem Flowtack. Dit systeem verzamelt en analyseert verkeersdata in real-time, voorspelt en optimaliseert verkeerslichten op basis van deze data, zodat de verkeersdoorstroming voor personenauto’s, vrachtverkeer, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verbetert. ‘Steeds meer mensen gebruiken navigatieapps en de data van die apps zijn in te zetten in Flowtack’, aldus De Vos.

Flowtack haakt in op het groeiende probleem van congestie in het verkeer. In plaats van te reageren op de verkeersstromen, werkt Flowtack proactief en anticiperend. De Vos: ‘Flowtack helpt om de infrastructuur beter te benutten, zodat de wegbeheerder geen grote infrastructurele maatregelen hoeft te nemen en er veel minder uitstoot van schadelijke stoffen optreedt.’ In Nederland heeft Deventer de primeur met het systeem. ‘De gemeente telt momenteel tien kruispunten die zijn aangesloten op het systeem en dat worden er volgend jaar 35’, aldus De Vos.

Royal HaskoningDHV is op veel meer gebieden innovatief. Zo is er BlueLabel, de eerste waterkwetsbaarheidsscan ter wereld die tot op de vierkante meter nauwkeurig inzicht geeft in regenwateroverlast, wat ook in Nederland een toenemend probleem is. Door nauwkeuriger in kaart te brengen waar de wateroverlast plaatsvindt, kunnen gemeentes beter passende maatregelen nemen. BlueLabel werd in 2018 genomineerd voor de Vernufteling Award van Koninklijke NLingenieurs.

Een andere innovatie ontwikkelde Royal HaskoningDHV samen met CEAD en DSM: de eerste 3d-geprinte lichtgewicht voetgangersbrug. Salvadó: ‘Er wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe 3d-printtechnologie, die ons in staat stelt om op grote schaal met vezelversterkte thermoplastische onderdelen te printen. In het ontwerp hebben we sensoren verwerkt die continu gegevens verzamelen waarmee een “digital twin” ontstaat, die vervolgens wordt gebruikt om het onderhoud te kunnen voorspellen en optimaliseren, de veiligheid te waarborgen en de levensduur van onze bruggen te verlengen.’

Met Kaumera werd Royal HaskoningDHV de grote winnaar van de toonaangevende Aquatech Innovation Awards in 2019. Deze biobased grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces (deze technologie werd overigens tijdens de prestigieuze Global Water Awards 2019 uitgeroepen tot Wastewater Project of the Year), is veelzijdig in te zetten door het te combineren met andere grondstoffen. Het kan dienstdoen als bind- en lijmmiddel, brandvertrager en zowel water vasthouden als afstoten.

Continu leren en nieuwsgierig blijven. Dat zijn volgens Salvadó de drijvende krachten achter het innovatievermogen van Royal HaskoningDHV. ‘Innoveren is leren. Binnen ons bedrijf ontstaan er tal van nieuwe ideeën. Die vele ideeën komen in een innovatiefunnel waarbij we ze constant toetsen op haalbaarheid en aansluiting op de wensen van onze klanten. In elke fase vallen er innovaties af. In principe bepaalt de (toekomstige) klant welke innovaties we verder uitwerken.’ Royal HaskoningDHV heeft innovatiecoaches die dit proces begeleiden.

Ook heeft het ingenieursbureau Young Royal HaskoningDHV opgericht: een netwerkplatform dat jongeren binnen het bedrijf met elkaar verbindt. Ook De Vos is hiervan lid. Salvadó: ‘Binnen dit netwerk vindt veel uitwisseling plaats op het gebied van kennis en ervaringen; recent stond de ontwikkeling van soft skills centraal.’

Behalve de jongeren betrekt Royal HaskoningDHV ook de medioren en senioren bij het continue leren. ‘Wat ze leren is misschien wat anders dan wat de jongere collega’s leren, maar continu blijven ontwikkelen is voor iedereen relevant. De door ons zelf ontwikkelde – en inmiddels door KIVI geaccrediteerde – Digital Academy is een mooi voorbeeld. Hier kunnen onze mensen zich verdiepen in onder meer BIM, python, scrum, parametrisch ontwerp en data science. We zijn dan wel een bedrijf van 138 jaar oud, maar we zijn continu bezig met innoveren en dat kan alleen als onze medewerkers zich continue blijven ontwikkelen’, aldus Salvadó.

Zij sluit af met het belang van diversiteit voor Royal HaskoningDHV, waarbij het onder meer gaat om ‘diversity of thought’. Salvadó: ‘Wij werven talenten met verschillende achtergronden, specialismen, vaardigheden en capaciteiten om veel verschillende gezichtspunten naar voren te laten komen. Dit is nodig om op een hoog tempo te blijven innoveren. Wij staan daarom open voor nieuwe talenten die actief willen bijdragen.’

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required