Ingenieursbureaus kort

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

  • Kribben verlagen
  • Draaibruggen geïnspecteerd
  • Archeologie in Werkendam

Voor Rijkswaterstaat maakt Royal HaskoningDHV een plan om de kribben in het Pannerdensch Kanaal te verlagen, zodat bij een extreem hoge afvoer het Rijnwater beter kan doorstromen. Aan het begin van het kanaal, dicht bij de Duitse grens, splitst de Rijn zich in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Ongeveer twee derde van het water stroomt door de Waal; het kanaal gaat weer over in de Neder-Rijn/Lek. RHDHV heeft een jaar nodig om te onderzoeken hoe precies de 125 kribben verlaagd moeten worden.

Van 29 november tot 3 december verrichte Iv-Infra uitgebreide inspectie aan de vier draaibruggen van de Afsluitdijk, om de conditie van het staal, de werktuigbouwkundige en civiele constructies en de staat van de bodembescherming in kaart te brengen. Ook zijn deformatiemetingen gedaan. Rijkswaterstaat GPO (grote projecten en onderhoud) wil weten hoe het aantal storingen bij de vier draaibruggen op de Afsluitdijk geminimaliseerd kan worden. Iv-Infra stelt voor de constructies een instandhoudingsadvies en herstelmaatregelen op. De bruggen moeten tot 2050 kunnen functioneren zonder al te veel storingen en hinder voor auto- en scheepvaartverkeer. Het is ook mogelijk dat herstel en instandhouding van de bestaande draaibruggen niet ‘kosteneffectief’ blijkt – en renovatie dus voordeliger uitvalt.

Hobéon, een instelling voor archeologisch onderzoek, heeft Antea Group gecertificeerd zodat dit ingenieursbureau zelf veldonderzoek mag doen. Dat is verplicht als bouwbedrijven in de ondergrond willen gaan graven of boren en wanneer aanwezigheid van archeologische bodemschatten aannemelijk is. In juli 2017 wordt een nieuwe Erfgoedwet van kracht. Antea deed archeologisch onderzoek in het gebied De Burcht in Werkendam, waar mogelijk in de late middeleeuwen een kasteel heeft gestaan. Hobéon heeft geconstateerd dat deze werkzaamheden volgens de regels zijn uitgevoerd. Of er echt een kasteel stond, is (nog) niet aangetoond.

Witteveen+Bos werkte voor het ministerie van I&M aan het adviesrapport voor de gebiedsagenda IJsselmeergebied, dat vorige maand verscheen. De agenda is bedoeld om alle betrokken partijen rond het grootste zoetwaterbekken in West-Europa samen te brengen zodat ze belangen in waterveiligheid, zoetwater, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, waterkwaliteit, energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking onderling afstemmen. Witteveen+Bos organiseerde voor dit proces zogenoemde ‘gebiedsdialogen’.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required