Ingenieursbureaus kort

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

  • Verbouwing Enexis-huis
  • 3d-tech voor aanpassing N211
  • Brede Groene Dijk

Arcadis leverde het bouwkundig en bouwfysisch ontwerp voor het Enexis-huis in Maastricht, een verbouwd monumentaal pand uit de jaren dertig waarin de netbeheerder nu allerlei duurzame oplossingen voor energie­zuinige woningen demonstreert, zoals warmtepompen, zonnecollectoren, zonnepanelen-met-thuisbatterij, isolatie, etc. Het pand was voorheen de dienstwoning van schakelbordwachters die in het naastgelegen schakelstation voor elektriciteitsdistributie in Zuid-Limburg werkten. Nu de tunnel klaar is en de A2 ondergronds gaat, staat het midden in de Groene Loper.

De City of Gold Coast in Australië laat zijn Palm Beach ophogen met 3 miljoen m3 zand om beter beschermd te zijn tegen hoogwater en om kusterosie tot staan te brengen. Royal HaskoningDHV adviseert de gemeente in dit Beach Nourishment Project. Via een ‘bouwen met de natuur’-aanpak brengt een hopperzuiger van het Deense baggerbedrijf Rhode Nielsen nieuwe zandbanken vlak voor de kust aan. Ook is er een plan voor een kunstmatig rif. Dit Australische Palm Beach, ten zuiden van Brisbane aan de oostkust, trekt veel surfers aan.

Antea Group zet 3d-virtuele beeldvormingstechnieken in om aanpassingen aan de N211, de weg die de A4 bij Rijswijk via het Westland verbindt met Hoek van Holland, zichtbaar te maken. Het gaat om het deel van de weg bij Wateringen, de Wippolderlaan. Daar komen volgend jaar extra rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen. De vr-beelden moeten het mogelijk maken van alle kanten de impact van de weguitbreiding – ook op het nabijgelegen recreatiegebied Zwethzone – te aanschouwen. Door middel van holografische techniek kan men zelfs door het toekomstige gebied wandelen. Omwonenden kunnen zodoende de nieuwe situatie ervaren; ontwerpers kunnen nagaan of er nog knelpunten in de ontwerpen zitten.

Sweco participeert in het ontwerp voor de Brede Groene Dijk aan de kust van de Waddenzee en de Dollard in Groningen. Waterschap Hunze en Aa’s kreeg op 1 september € 8,7 miljoen subsidie om deze pilot uit te voeren vanuit het Deltaplan Waterveiligheid (de nieuwe naam van het Hoogwaterbeschermingsprogramma). Voor de dijkversterking over 17 km is 1,7 miljoen m3 klei nodig. Nieuw is dat daarvoor slib uit nabijgelegen kwelders, uit de Breebaartpolder en uit de haven van Delfzijl wordt gebruikt. Maar dat materiaal moet dan wel eerst rijpen in de Kleirijperij. Zo wordt afval opgewaardeerd tot bouwmateriaal en deze aanpak spaart een lange aanvoerlijn en veel vrachtwagenkilometers uit. De aanleg van de dijk (breed en groen, dus geen asfalt- of steenbekleding) zou goedkoper zijn dan een conventionele dijk, maar met hetzelfde beschermingsniveau.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required