Ingenieursbureaus kort

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

  • Fietsersinfrastructuur
  • 8.500 duurzame woningen
  • Ottertunnels

De Schotse stad Inverness heeft de Britse tak van Witteveen+Bos ingeschakeld om een op Nederlandse voorbeelden geïnspireerde fiets- en voetgangersinfrastructuur te ontwikkelen. Vorige week stelde de organisatie Community Link Plus daar een bijdrage van € 7,36 miljoen voor beschikbaar. De stad krijgt onder meer fietspaden en -straten, voetpaden, meer groen en nieuwe afwateringsvoorzieningen. Inverness wil een actief reisnetwerk uitbouwen, zodat scholen en werkplekken te voet of per fiets beter bereikbaar worden en zodat de toeristische aantrekkelijkheid als toegangspoort naar de Schotse Hooglanden toeneemt.

Voor de op 15 september door koning Willem-Alexander feestelijk geopende Blauwe As in Assen stelde Arcadis contracten op en droeg bij aan de drie ophaalbruggen en drie fietsbruggen over de Vaart. Die waterweg is weer bevaarbaar gemaakt en vormt een schakel in de vaarroute Meppel-Groningen. Hier waren ook twee nieuwe sluizen voor nodig. De nieuwe infrastructuur moet de aanliggende wijken aantrekkelijker woongebied maken.

Sweco staat woningcorporatie Ymere bij in het opzetten van een Energy Service Company (Esco) die de opdracht heeft de komende vier jaar minimaal 8.500 huurwoningen te verduurzamen met zonnepanelen en ledverlichting. Ook de dakonderhoudbedrijven Klomp en Patina, en LENS (lokale energienetwerken services) doen mee. Naast het technische werk aan zonnepanelen en de dak-installaties, gaat veel aandacht naar de financiering en de businesscase van de projecten. De Bank Nederlandse Gemeenten, de gemeente Amsterdam en verschillende crowdfundingplatforms moeten zorgen voor de nodige financiering.

Voor de Belgische stad Kortrijk ontwerpt Witteveen+Bos verbeteringen in verkeersknooppunten zodat er minder files ontstaan. Ook Transport & Mobility Leuven deelt in de opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat met name om de knooppunten Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, en aanpassingen aan de ring R8. Bouwplannen voor komende jaren zullen bijdragen aan meer verkeersdruk, dus ingrepen om meer fileleed te voorkomen zijn noodzakelijk.

De eens uitgestorven otter is terug in Nederland, maar dreigt nu alsnog het loodje te leggen bij het oversteken van wegen. Daarom ontwierp Iv-Infra mee aan drie ottertunnels in de N463 naast de Nieuwkoopse Plassen. Aannemer Gebr. Schouls uit Leiden doet de uitvoering; dit weekend is de weg voor het laatst afgesloten. Naast drie buizen onder het wegdek, komen er toegangs- en uitgangsputten en plaatst de aannemer stalen damwandschermen.

 

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: