Ingenieursbureaus kort

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

  • Gebiedsontwikkeling Panamakanaal
  • Vuilfuik
  • Bodemonderzoek Pernis
  • Handelsmissie Jakarta
  • Breukelerbrug

Ontwikkeling westelijke oever Panamakanaal

Voor de Autoridad Del Canal De Panama stelt Antea Group het masterplan op voor ontwikkeling van de westelijke oever van het kanaal dat nu wordt verdiept en verbreed. Het gaat om de invulling van een terrein van 1.200 ha aan de westelijke oceaankust voor logistieke en industriële activiteiten zoals goederenopslag en lng-terminals. Het Midden-Amerikaanse land wil uitgroeien tot belangrijk logistiek knooppunt in het continent. De beheerorganisatie van het Panamakanaal investeert in 2016 in totaal $ 161 miljoen aan verdere baggerwerkzaamheden en de voltooiing van de nieuwe sluizen. Antea werkt met Stig Consult en CroonenBuro5 aan het plan dat in maart volgend jaar klaar moet zijn.

Op 25 augustus plaatste het bedrijf Dusseldorp een Vuilfuik bij een noodoverstort in Balkbrug (Overijssel). Het gaat om een filter, ook wel aangeduid als reuzenpanty, die bij hevige neerslag voorkomt dat er vuil in het riool terecht komt. Jan Kollen van Grontmij, de bedenker van de Vuilfuik, was bij de plaatsing aanwezig. De overstort moet de wijken De Omloop en De Wieken behoeden voor wateroverlast. Regenwater moet voortaan via een infiltratiebuis naar een wadi stromen. Huizen waar eerder via het riool water naar binnen liep tijdens stortbuien, zijn nu voorzien van terugslagkleppen. Is een Vuilfuik ‘vol’ dan kan die vrij makkelijk vervangen worden door een schone.

Voor Koole Tankstorage Minerals doet Tauw bodemonderzoek op het voormalige terrein van BP in Pernis. Tauw is bekend met die locatie door een eerder raamcontract met BP. Het onderzoek, onder meer middels boringen en grondwatermonitoring, moet uitwijzen of delen gesaneerd moeten worden. Bodemschade is ook medebepalend voor de prijs die Koole aan BP betaalt voor overname van het terrein.

Royal HaskoningDHV was eind augustus een van de deelnemers in een handelsmissie van twintig bedrijven naar Jakarta (Indonesië) onder leiding van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Daarbij stonden de plannen voor 24 nieuwe havens in de komende vijf jaar op de agenda. Daarnaast is baggerbedrijf Van Oord ingeschakeld bij de aanleg van drie kunstmatige eilanden nabij de hoofdstad (zie afbeelding), waar ook havenfaciliteiten moeten komen. En, net zoals bij eerdere missies waar Aboutaleb aan deelnam, sprak men over landaanwinning en kustverdediging. Royal HaskoningDHV werkt aan een containerterminal in Tanjung Priok (Jakarta) en terminals/havenfaciliteiten in twee plaatsen op Sumatra, en landaanwinning voor havenuitbreiding in Surabaya (Oost Java).

In het weekend van 15-16 augustus plaatste staalbedrijf Mercon in acht uur tijd de nieuwe Breukelerbrug over het Amsterdam Rijnkanaal, de laatste in de serie van vier nieuwe stalen boogbruggen. Movares had de gehele operatie voorbereid en maakte ook het ontwerp voor aansluiting van wegen en fietspaden. De nieuwe brug is – anders dan de oude uit 1957 – geheel gelast, de hoofdliggers liggen volledig onder het stalen brugdek en de fietspaden zijn extra breed. De nieuwe brug was twee weken daarvoor in twee delen per schip van Gorinchem naar Maarsen vervoerd om daar aan elkaar te worden gelast. De oude brug wordt voor 98 % gerecycled.

Lees ook

Nieuwsbrief