Ingenieursbureaus kort

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

Het laatste nieuws over de ingenieursbureaus

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur & Milieu roepen de hulp van Royal HaskoningDHV in om een nieuwe Corridor Rotterdam-Antwerpen op te tekenen. Zo gaat het advies- en ingenieursbureau onder meer de toegevoegde waarde van een A4-zuid onderzoeken. De opdracht van RHDHV bestaat niet alleen naar het kijken naar de aanleg of uitbreiding van infrastructuur; ook zijn er onder meer innovatieve mobiliteitsvormen nodig om de leefbaarheid en economische prestaties in dit gebied weer op peil te krijgen.

In Wagenborgen, ten zuiden van Delfzijl, en in Spijk, iets ten noorden van Delfzijl, wil de Groningse gemeente nieuwe kinderopvangcentra laten bouwen. Sweco adviseert daarbij en gaat ze ontwerpen met hulp van (andere) architecten. Naast duurzaam (laag in energieverbruik) moeten de gebouwen, die onderdak bieden aan een basisschool, een peuterspeelzaal en een bibliotheek, ook aardbevingsbestendig zijn. De centra moeten voldoen aan de Bijna EnergieNeutrale Gebouwen-richtlijn (BENG) en krijgen geen aardgasaansluiting. Medio 2018 begint de bouw.

Om alle opties voor zonnepanelen langs de A1 te inventariseren schakelt Rijkswaterstaat Antea Group in. RWS stelt zich ten doel in 2030 al zijn apparatuur en gebouwen te laten draaien op duurzame energie. Voor het wegvak tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo heeft men al een quick scan gedaan naar locaties waar zogenoemde zonnevelden op RWS-grond te plaatsen zijn.

Witteveen+Bos begon vorige week aan een verkenning die moet leiden tot een gedragen voorkeursalternatief voor de Noordelijke Randmeerdijk, een opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe. De dijk tussen Doornspijk en de nieuw aan te leggen Reevedam voldoet niet aan de veiligheidsnorm en staat op de lijst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma om komende jaren aan te pakken. Het gaat om een oude Zuiderzeedijk van cultuurhistorische waarde. Witteveen+Bos kijkt niet alleen naar de dijk op zichzelf, maar plaatst die in het totale Veluwerandmeersysteem en kijkt dus ook naar hoe deze waterkering samenhangt met de Reevedam die in het Drontermeer aangelegd wordt.

Arcadis staat Rijkswaterstaat bij in het ontwerp van de verbrede A27 tussen Houten (bij Utrecht) en Hooipolder (in Brabant). De autosnelweg krijgt er op dit 47 km lange traject een rijstrook of spitsstrook bij en wordt deels driebaans en deels vierbaans). In dit deel van de weg zitten vier grote bruggen. De Houtensebrug (van beton, bouwjaar 1978) wordt verbreed. De Hagensteinsebrug (beton en staal, 1976) wordt vernieuwd, net als de Merwedebrug (boogbrug van beton en staal, 1961). De karakteristieke Keizersveerbrug (staal, 1978) wordt eveneens vernieuwd. In 2021 moet het werk aan de weg beginnen.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required