Ingenieursbureaus kort

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

  • Windparken op de Noordzee
  • Amstelveenlijn
  • Grondwaterverontreinigingen

Met het afmeren van het eerste schip bij de offshore­terminal van Sif op de Maasvlakte II vorige maand, nam Havenbedrijf Rotterdam een nieuwe kade in gebruik. Sif laadt daar de monopiles op de jack-up schepen die vervolgens deze masten voor windturbines op zee plaatsen. MariTeam, een samenwerking van Iv-Infra, SBE en MUC, doet het integrale ontwerp voor deze diepzee-kade. Nu is 150 m opgeleverd; de volledige kade wordt 500 m lang en moet in juli klaar zijn.

ScottishPower Renewables schakelt Royal HaskoningDHV in bij de voorbereidingen voor windparken op de Noordzee, ter hoogte van East Anglia (Engeland). Het gaat om East Anglia One, op zo’n 36 km uit de kust bij Lowestoft, en om East Anglia Two op 31 km buitengaats. De twee locaties zouden elk goed zijn voor 800 MW aan opgesteld vermogen. RHDHV gaat daar geofysisch onderzoek doen en mogelijke gevolgen voor vogels, visserij en scheepvaart in kaart brengen. ScottishPower Renewables investeert € 2,93 miljard in de bouw van East Anglia One. Maar het uiteindelijke doel is om in totaal 3.500 MW aan windturbines neer te zetten in drie windparken (ook een East Anglia Three).

Spie verwacht deze maand het contract te kunnen tekenen met TenneT voor het project Geleidermontage Noord-West 380 en Zuid-West 380. De hoogspanningsnetbeheerder werkt in de Randstad aan de voltooiing van de 380 kV Noordring; de Zuidring is al operationeel.

Stadsregio Amsterdam besloot vorige maand om de Amstelveenlijn (voor trams) in zuidelijke richting door te trekken naar het centrum van Uithoorn. Movares heeft daarvoor de planning gedaan. Het tracé loopt deels over de oude Spoordijk die tot in de jaren zeventig nog werd gebruikt voor goederenvervoer. Als alles goed verloopt kunnen in 2022 de trams vanaf station Amsterdam Zuid doorrijden naar Uithoorn, eindhalte Spoorhuis.

Tauw won vorige maand de aanbesteding voor het procesmanagement van gebiedsgericht grondwaterbeheer in Bergen op Zoom. Het gaat om maatregelen om grondwaterverontreinigingen aan te pakken. Naast de gemeente is ook waterschap Brabant Water belanghebbende. Doel is te komen tot een gezamenlijk gebiedsplan met financiële onderbouwing.

Sweco ontwierp voor de gemeente Huizen een wadi (‘droge rivier’) en andere maatregelen om wateroverlast en overstromende rioleringen als gevolg van stortbuien te voorkomen. Naast de wadi van 550 m³ koppelt de gemeente een gebied van 1,4 ha af op een nieuwe infiltratieriool, dat kan overstorten op de wadi. Ook krijgen rioolbuizen een grotere diameter, komen er ook andere bergings- en infiltratievoorzieningen en wordt de afvoer van regenwater op straat verbeterd. In juli 2014 liepen tijdens een stortbui in Huizen woningen onder. Dat risico moet nu een stuk lager zijn. 

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required