Ingenieursbureaus kort

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

  • Vervangingsopgave
  • Overname Spaans ingenieursbureau
  • Gezamenlijke visie

De vervangingsopgave stond centraal op een thema­middag begin deze maand, die Antea Group had georganiseerd. De beheerders van infrastructuur en kunstwerken staan voor een grote opgave nu veel wegen en bruggen aan het eind van hun levensduur zijn. De grote sprongen die in de jaren ‘60 zijn gemaakt in de aanleg van nieuwe kunstwerken, vertaalt zich nu naar een extra inspanning om groot onderhoud te doen, dan wel nieuwbouw. Bij de planning van dat werk spelen natuurlijk ook nieuwe eisen een rol, voortkomend uit de noodzaak tot energiebesparing, duurzaamheid en de voorbereiding op zelfsturende voertuigen. Voor woonwijken waar rioleringsstelsels aan vervanging toe zijn, is het de vraag of er dan bijvoorbeeld tegelijkertijd buizen voor een warmtenet de grond in moeten worden gebracht.

Meer nieuws over Antea Group: het advies- en ingenieursbureau nam eind november het Spaanse ingenieursbureau ICEACSA Grupo over. Dat bureau is vooral actief in infrastructuur, planning en mobiliteit. Hiermee krijgt Antea toegang tot Spanje en tot Spaanstalige landen in Latijns-Amerika. ICEACSA Grupo werd in 1985 opgericht en telt ruim tachtig medewerkers. Ook heeft het vestigingen in Mexico, Panama en Colombia.

Tauw en Royal HaskoningDHV hebben met CE Delft, Generation Energy, Over Morgen en Quintel Intelligence een gezamenlijke visie geformuleerd om op een gelijke wijze de nieuwe omgevingswet en regionale veranderingen in energie en warmte te hanteren. Daarbij gaat het om uniformiteit in rekenmethodiek en kengetallen, zodat de verschillende projecten vergelijkbaar en optelbaar zijn. Zo is de vooruitgang in energietransitie goed te monitoren. De visie is ook bedoeld als een handreiking voor lokale overheden om projecten in duurzame energie (isolatie, stroom uit wind en zon, warmtenetten, wko, geothermie, waterstof) in kaart te brengen en in te plannen.

In verband met een restyling van het blad, is dit de laatste maal dat deze rubriek verschijnt.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: