Ingenieursbureaus kort

Benno Boeters

  • Dijkversterking Amsterdam
  • Hoogwatergeul feestelijk geopend

Fugro doet de komende vijf jaar inspectie- en onderhoudswerk bij het Ichthys-project, 220 km voor de kust van West- Australië, in de Timorzee. Inpex, een consortium van voornamelijk Japanse bedrijven, gaat dit gasveld exploiteren; de productie start naar verwachting in september. Het wordt een van de grootste lng-projecten ter wereld. Een 889 km lange pijpleiding vervoert het gas naar de lng-fabriek op land, nabij Darwin. De Fugro-vestiging in Perth coördineert de werkzaamheden. Voor Fugro is dit langlopende contract belangrijk, gezien de huidige moeilijke marktomstandigheden in olie- en gaswinning.

Antea Group werkt, in opdracht van Waternet, aan de voorbereiding van de dijkversterking van de Ringdijk Watergraafsmeer in Amsterdam, tussen de Amstel en de A10-Oost bij de Zeeburgerbrug. In het 1 km lange deel tussen de Wibautstraat en de Middenweg, waar de huizen dicht tegen en bomen op de dijk staan, past Antea samen met aannemer JLD Contracting de ‘JLD-dijkstabilisator’ toe: met pennen nagelt men de dijk aan de landzijde vast in het dijklichaam. De aanpak is een alternatief voor damwanden in de dijk heien of een flinke ophoging en verbreding van de dijk. Ook kunnen de bomen op de dijk blijven staan. Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit voorjaar is de inspraakronde, in de zomer moet het werk beginnen.

Op 23 februari zal de minister van I&M de openingshandeling van de inlaat voor de hoogwatergeul bij Veessen aan de IJssel, een onderdeel in het Ruimte voor de Rivier-project, verrichten. Maar al in december testte Rijkswaterstaat de zestig stalen vizierkleppen van 12 m lengte elk, die aan het begin staan van de hoogwatergeul. De kleppen voor dit inlaatwerk gaan omlaag als het waterpeil in de IJssel stijgt tot 5,65 m boven NAP. Als de nevengeul open is moet het peil in de rivier 71 cm dalen en zo het bovenstrooms gebied met Zutphen en Deventer behoeden voor natte voeten. Iv-Infra ontwierp de kleppen, inclusief de aandrijving. Hydraulische cilinders zetten de kleppen in 45 s open; binnen twee uur kan het hele inlaatwerk openstaan.

ProRail heeft Witteveen+Bos erkend als ontwerper van ‘spoordragende en niet-spoordragende civieltechnische en utilitaire constructies’. Het ingenieursbureau beëindigt de samenwerking met Railinfra Solutions en gaat zelfstandig verder in ontwerp en advisering over spooronderdoorgangen, vaste en beweegbare spoorbruggen, verdiepte liggingen en viaducten en andere civieltechnische constructies in en om het spoor. W+B is betrokken bij de spoorkruisingen bij de Ring Zuid in Groningen, de Spoorzone Delft, de Verbindingsweg Borne en de onderdoorgang Oostriklaan in Deventer.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required