Ingenieursbureaus kort

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

  • Betonnen bruggen
  • Tankterminal HES
  • Herontwerp basculebrug

Iv-Groep-directeur Rob van der Waal vindt het een ‘gemiste kans’ dat de minister van I&M kiest voor nieuwe betonnen bruggen voor de verbrede A27 omdat die qua onderhoud goedkoper zijn en langer meegaan. Hij en enkele anderen, waaronder drie constructeurs van Movares, uiten hun bedenkingen op de website van Cobouw. De recente problemen bij de Merwedebrug, waardoor staal in een negatief daglicht kwam te staan, zijn volgens Van der Waal te wijten aan de te hoge belasting, ‘vele malen hoger’ dan waarvoor de constructie ontworpen was.

Witteveen+Bos heeft nieuwe tweejarige raamovereenkomsten met de hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland afgesloten, voor advisering over een heel scala aan deelprojecten. Zoals binnen het perceel waterhuishoudkundige werken waar het gaat om waterbergingen, verbreden van waterlopen, bouwen en verbouwen van gemalen en aanleg en verbetering van waterkeringen. Binnen het perceel zuiveringswerken vallen adviezen over afvalwaterinstallaties, transport­gemalen en transportlei­dingen. Het derde perceel gaat over baggerwerkzaamheden. Daarnaast is er nog het perceel waterkwaliteit.

MariTeam, het samenwerkingsverband van SBE, MUC, MH Poly en Iv-Infra, doet het integrale ontwerp van kademuren en steiger voor de nieuwe tankterminal van HES. Bij die nieuwe terminal voor olieproducten en biobrandstoffen langs het Hartelkanaal komen 52 tanks met een capaciteit van in totaal zo’n 1,3 miljoen m3. MariTeam ontwerpt de 1.100 m lange diepzeekademuur (bij een deel moeten de grootste tankers met 22 m diepgang kunnen aanmeren), de insteekhaven met 1.000 m lange binnenvaartkade en de 320 m lange steiger. Daarnaast ontwerpt Iv-Infra, binnen het samenwerkingsverband PORT-iNFRA, de droge infrastructuur op de tankterminal en aansluitingen op de Beerweg.

In de stad Valdivia (Chili) gaat Antea Group in samenwerking met LEN & Asociados naar verwachting een nieuw ontwerp maken voor de in 2011 gebouwde dubbele basculebrug over de Cau-Cau-rivier. Deze 363 m lange en 14 m brede brug kon niet in gebruik worden genomen omdat de twee brugdelen niet goed aansloten, alsook door een breuk bij een van de hydraulische cilinders. Het Chileense ministerie voor openbare werken schreef een tender uit voor een Chileens ingenieursbureau dat samen met een buitenlandse partner een verbeterde constructie kan ontwerpen en kan bepalen welke brugdelen herbruikbaar zijn. De definitieve gunning is binnenkort.

Voor de nieuw te bouwen ondergrondse parkeergarage Ravel bij de A10 Zuid in Amsterdam is Sweco verantwoordelijk voor functioneel ontwerp, constructie, de installaties en de vergunningen. De bestaande parkeergarage ruimt het veld ruimen voor het project Zuidasdok. De nieuwe garage biedt ruimte aan 300 auto’s.

Lees ook

Nieuwsbrief