Industrie schreeuwt om goed opgeleide piping design engineers

Dosign

De (petro)chemische industrie heeft een grote behoefte aan geschoold personeel voor piping design in Nederland. Om daarin te voorzien is Dosign Academy een samenwerking aangegaan met Stichting Platform Piping Design.

‘Zowel offshore als onshore hebben de chemie en petrochemie ervaren piping design engineers hard nodig’, zegt Wim Raats, secretaris van de Stichting Platform Piping Design. ‘We hebben het zowel over onderhoud aan bestaande installaties als het ontwerp van nieuwe. Denk bijvoorbeeld aan efficiëntere inrichting van processen uit oogpunt van energiebesparing. Transport van vloeistoffen en gassen gaat via pijpleidingen. Die pijpleidingen worden blootgesteld aan hoge temperaturen en drukken die buiging (pipe-stress) van die leidingen veroorzaken. Daarnaast kunnen de vloeistoffen en gassen explosief, brandbaar, corrosief maar ook toxisch zijn. Al deze issues stellen hoge eisen aan de kennis van de piping design engineer. Piping design-werk is dan ook gespecialiseerd werk.’

Om aan die behoefte tegemoet te komen is Dosign Academy begin oktober 2018 een samenwerking aangegaan met Stichting Platform Piping Design, die vanuit de industrie gedragen wordt. Doel van de samenwerking is om de opleidingen Piping Design & Engineering 1 en 2 van Dosign Academy te certificeren. Startende en ervaren piping engineers die slagen voor deze opleidingen, hebben hierdoor de zekerheid dat hun kennisniveau en -breedte aan de normen van de branche voldoen.

Raats: ‘Het gaat erom dat de opleidingen van verschillende opleiders resulteren in dezelfde competenties en vaardigheden. Vanuit die gedachte zijn we met Dosign Academy in gesprek geraakt. Door onze krachtenbundeling kan Dosign Academy erkende opleidingen aanbieden. Wij zijn blij dat we zo’n grote partij aan ons hebben kunnen binden. Daar plukt de hele branche de vruchten van. Een win-win-winsituatie dus.’

Binnen de samenwerking bestaat een duidelijke rolverdeling. Dosign Academy faciliteert de opleidingen en zorgt daarbij voor het lesmateriaal en de docenten. Ook draagt Dosign Academy zorg voor de lessen, de presentaties, de methodiek, de proeftoetsen en de eindtoets: alles wat nodig is voor het behalen van de eindtermen.

‘Deze eindtermen bepalen waaraan een deelnemer moet voldoen om te slagen voor de opleiding’, legt Raats uit. ‘Wij stellen deze eindtermen op. Ook zien we erop toe dat de opleiding aan de eindtermen voldoet, onder meer door de examenvragen te checken en fysiek bij een les aanwezig te zijn. We kijken dan bijvoorbeeld naar de mate van interactie en in hoeverre er geoefend wordt met de leerstof.’

Dosign is goed in de werving van piping engineers’, vervolgt Raats. ‘Dat is voor ons van belang om de branche levendig te houden. Daarbij moeten we met elkaar blijven kijken naar de wensen en behoeften van die engineers. Missen zij bijvoorbeeld nog iets? Daar kunnen we het opleidingsaanbod op aanpassen. De opleidingen voorzien nu in de behoefte aan algemene kennis op piping gebied, maar het is goed denkbaar dat we nog een verdiepingsslag maken of inzetten op vervolgtrajecten. We kunnen ons ook voorstellen dat er equivalente krachtenbundelingen ontstaan voor disciplines als instrumentatie-engineering. Ook dat zijn vakgebieden met enorme carrièreperspectieven voor ambitieuze ingenieurs.’

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required