Individuele elektronen in beeld

Leestijd: < 1 minuten

Teake Zuidema

MIT-wetenschappers hebben een apparaat gebouwd dat individuele elektronen waarneemt in radioactief kryptongas.

Deze detector benut magneten om de elektronen die ontstaan door het radioactieve verval in een magnetische val te vangen. Vervolgens brengt een radioantenne gedurende milliseconden de bewegingen van de elektronen in kaart. De elektronen trillen aanvankelijk allemaal volgens een vaste baseline-frequentie. De trillingen nemen volgens een vast patroon af om weer terug te springen naar de baseline zodra ze botsen met een krypton­atoom.

Het volgende doel van de detector: het meten van de massa van een neutrino. (tz)

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: