Hoogtepunt voor wintrack

Marianne Pinckaers

Op 23 maart plaatste TenneT een windtrackmast van 80 m hoogte – en daarmee meteen de hoogste wintrackmast – bij de Ringvaart in Abbenes.

Wintrackmasten zijn onderhoudsarmer en hebben een smaller magnetisch veld dan de traditionele donaumast. De geplaatste mast is onderdeel van de 65 km lange Randstad 380 kV-Noordring en zal elektriciteit vervoeren naar de Randstad en ook groene energie, afkomstig van de windparken in de Noordzee transporteren.

Aan de overzijde van de Ringvaart plaatste TenneT al eerder een mast van 76 m hoog. De andere 149 masten van de Noordring zijn tussen de 50 en 55 m hoog, maar om een veilige doorvaarhoogte te garanderen moeten de masten aan de Ringvaart extra hoog zijn.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required