Foto: Eva Bloem

Honderd miljoen voor verduurzamen campus TU Delft

Leestijd: < 1 minuten

TU Delft gaat 100 miljoen euro investeren in het verduurzamen van de campus. De universiteit werkt daarmee toe naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus, zoals TU Delft heeft vastgelegd in zijn Sustainable TU Delft – vision, ambition & action plan.

Op de nieuwe campus zullen experimenten worden uitgevoerd voor nieuwe duurzame technieken en processen. “Een deel van de investering is beschikbaar om innovaties te testen. De campus zien we als living lab, een realistische omgeving om dit te bewerkstelligen”, zegt Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management.

Hij vervolgt: “Zo willen we aan de slag gaan met de hoogbouw van de faculteit EWI. We gaan onder meer een innovatieve zonneschoorsteen testen om te kijken of deze kan worden ingezet voor duurzame ventilatie en het opwekken van elektriciteit.”

Meer innovaties zullen te maken hebben met de energietransitie. Van Noppen: “We zetten duurzame bronnen in voor de verwarming van gebouwen en wellicht op termijn ook voor woningen in de gemeente Delft.” Een deel van de campus krijgt een warmtenet waarmee warmte uit koelprocessen kan worden opgeslagen in de bodem en benut voor de verwarming van andere functies.

TU Delft richt zich op alle aspecten die invloed hebben op klimaat en milieu: gebouwen, energiesysteem, inkoop, afvalbeheer, mobiliteit, voedsel. Maar er wordt ook gewerkt aan verbetering van biodiversiteit en de campus wordt geschikt gemaakt voor het klimaat van 2050.

“Met alles wat we momenteel ontwikkelen houden we rekening met de verwachtingen voor het klimaat van de toekomst: meer wateroverlast, langere periodes van droogte, extreme hitte en zwaardere stormen. Zo willen we een deel van de campus inzetten om regenwater op te vangen en nuttig te gebruiken in de gebouwen”, zegt coördinator Duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: