Hoe houden we technische opleidingen maatschappelijk relevant?

Leestijd: 3 minuten

Jan Spoelstra

Door kennis over veelbelovende technische energie-innovaties te delen met onderwijs- en kennisinstellingen, zijn scholen in staat de aansluiting te houden met het bedrijfsleven. ‘Het is mooi om je studenten aan baanbrekende technologie te zien werken.’

In Nederland is al jaren sprake van te weinig goed opgeleide technici om aan de vraag uit het bedrijfsleven te voldoen. Volgens Ballard Asare-Bediako, hoofddocent en onderzoeker Meet- en Regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), is dat een kip-ei probleem. ‘Zonder kennis te delen over innovaties die over 10 jaar wel eens heel groot kunnen worden, kunnen wij niet de mensen opleiden die straks met die technologie moeten werken. Met meer samenwerking tussen mkb, startups en scholen kun je dat doorbreken. Daar ligt denk ik een strategisch maatschappelijk belang waar ieder zijn rol in moet spelen.’

‘Wat we in Nederland zien is dat veel baanbrekende innovaties afkomstig zijn uit het mkb of innovatieve startups,’ legt Asare-Bediako uit. ‘Die bedrijven moeten concurreren en echt iets bijzonders bedenken om zich te onderscheiden van de multinationals. Wat je vervolgens in algemene zin ziet is dat multinationals die kleinere bedrijven of hun technologie overkopen en incorporeren in hun eigen business. En vervolgens moeten bedrijven hun eigen mensen opleiden om met die technologie te werken.’

Drones en vehicle-to-grid

De samenwerking met scholen en kennisinstellingen slaan kleinere bedrijven vaak over. En dat is volgens Asare-Bediako een gemiste kans, want zo verliezen we een lange-termijndoelstelling uit het oog. Namelijk het opleiden van mensen die in de toekomst met die slimme technologie moeten werken en de energietransitie mogelijk moeten maken. ‘Bedrijven willen hun intellectueel eigendom beschermen en werken met geheimhouding over nieuwe producten. Maar we kunnen heel goed samenwerkingsverbanden opstarten waarbij het IP van het bedrijf gewaarborgd blijft. Zo werken we samen met een partij die een flow-battery ontwikkelt. Onze studenten hoeven de moleculaire samenstelling of productiemethode ervan niet te weten, maar kunnen wel met de karakteristieken van zo’n batterij aan de slag om ze in modellen te vatten en eigenschappen te onderzoeken.’

Asare-Bediako is ook programmalijnmanager Onderzoek en Innovatie bij het Centre of Expertise SEECE dat een duurzame, betaalbare en betrouwbare elektrische energievoorziening nastreeft. Daar ziet hij in toenemende mate goede voorbeelden van samenwerking voorbijkomen. Zo doet SEECE momenteel onderzoek naar drones die langs hoogspanningslijnen vliegen om deze te inspecteren; een manier van werken die over tien jaar de standaard is. Ook werkt SEECE samen met Venema E-Mobility Charge Systems aan een systeem om elektrische auto’s via zonnepanelen op te laden en om ook stroom uit accu’s terug te leveren aan het net.

Analytische blik

De onderzoeker zit vol voorbeelden, en hoopt nog meer partijen te mogen verwelkomen. ‘Zo werken we ook samen met Volta Energy aan een mobiele zuil met accu’s en zonnepanelen op festivals. Heel mooi om je studenten daaraan te zien werken. Maar wat als de zon niet schijnt? Wat als je veel energie produceert en terug kan leveren aan het net? Of wat als zo’n bedrijf zijn product op andere plaatsen wil inzetten voor duurzame energie-oplossingen?’ Die vragen raken aan de trend dat de meeste innovaties een grote softwarecomponent hebben. ‘Denk ook aan een elektrische auto. Qua techniek is die eigenlijk eenvoudiger dan een auto met verbrandingsmotor. Het is de software en de chips die het moeilijker maken eraan te werken. Daar moeten we mensen dus voor opleiden’.

Het meer uitwisselen van kennis over baanbrekende innovaties zorgt ervoor dat hogescholen maatschappelijk relevanter onderwijs kunnen aanbieden aan hun studenten. Daarnaast kunnen bedrijven langs deze weg de creativiteit van jonge scholieren en onderzoekers inzetten om hun innovatie verder te ontwikkelen. ‘Wij kijken toch met een analytische nieuwe blik naar deze innovaties. Het is veel moeilijker om dat als bedrijf zelf in te kopen of te organiseren.’

Meer weten over wat de HAN en SEECE voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Klik hier. 


Ballard Asare-Bediako, foto: Bart van Overbeeke

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: