Hoe het water Nederland gemaakt heeft

Leestijd: < 1 minuten

Benno Boeters

Han Meyer, hoogleraar stedenbouwkunde aan de TU Delft, leverde een prachtig boek over dé allesbepalende factor in de vorming van het lage land aan de zee: water. 

Ruim tweehonderd pagina’s waarin een schat aan kaarten, tekeningen en foto’s de tekst zeer goed aanvult. De auteur put uit het onderzoeksprogramma Delta Urbanism van de TUD en presenteert met De staat van de Delta een complete geschiedenis over hoe het water ons en ons land heeft gemaakt.

Meyer begint in de middeleeuwen en de ‘grote omdraaiingen’ in de tiende eeuw. Toen ondervonden de pioniers die veengebieden ontwaterden, landbouwgrond wonnen en welvaart creëerden dat er een omslag plaatsvond. Het land daalde en afwatering ging niet zomaar meer op natuurlijk verval, temeer omdat in die periode de zeespiegel steeg. Eb en vloed zorgden aan de kust niet meer voor aanslibbing van land; erosie deed zijn intrede. Het Rijnwater koos een zuidelijker richting naar zee, andere havensteden kwamen tot ontwikkeling. Waterbouwers moesten voortdurend nieuwe technieken vinden om het water te beheersen, culminerend in de fameuze Deltawerken. Maar Meyer wijst er op dat het denken over water verandert, minder ‘de staat waakt over uw veiligheid’ en meer naar het neoliberale ‘omgaan met onzekerheid’.

De staat van de delta, waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland;
Han Meyer, (auteur), Teake Bouma (kaarten);
Uitgeverij Vantilt;
€ 24,95

Lees ook

Nieuwsbrief