Het wensenlijstje van het COB

Robert van der Veen

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) presenteerde in december 2016 de Langetermijnvisie op tunnels in Nederland: een consultatieronde onder bijna tweehonderd deskundigen.

Bij de tunnel tot 2050 gaat het allereerst om de levenscyclus van ontwerp tot en met sloop en dus ook om het tijdig aanpassen aan veranderende omstandigheden en eisen, bijvoorbeeld inpassing in de verdichte stad. Het gaat ook om standaardisatie en hindervrij modulair bouwen, om snelle aanpassing van zowel de inrichting en de functie als van de wet- en regelgeving en om handhaving en renovatie van oudere tunnels.

Bovendien moet een tunnel functioneel, zo veilig mogelijk en voortdurend beschikbaar zijn, maar… hoe meer camera’s en monitors, hoe groter kans op foutmeldingen. Functionaliteit, integrale veiligheid, beschikbaarheid en leefbaarheid moeten daarom in evenwicht zijn.

Zoals te verwachten bij een langetermijnvisie is het rapport vooral een wensenlijstje. Nog een voorbeeld hiervan uit het rapport: de tunnel van de toekomst voegt ook waarde toe aan zijn omgevingen is niet langer slechts een uitweg onder de grond. Hij draagt ook bij aan luchtkwaliteit, energievoorziening en de sociale samenhang van een stad aan weerszijden waar bewoners, waterbeheerders en overheden bij betrokken worden.

Met het rapport ligt er een flink ‘eisenpakket’ op tafel. In hoeverre dat gerealiseerd wordt bij toekomstige tunnels, zal alleen de tijd ons leren.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required