Het verbinden van mensen, processen en data

Leestijd: 2 minuten

In samenwerking met: SOLIDWORKS®

Decentraal werken, data-gedreven sturen en mensen en processen met elkaar verbinden. Die trends zagen we al aankomen voordat de covid-19 pandemie de digitalisering en automatisering een extra impuls gaf. De rol van ingenieurs is daarbij belangrijk. Hoe kunnen ze nog creatiever aan baanbrekende innovaties werken?

Daar stelden we samen met onze partner een whitepaper over op. Wat opvalt is dat techniek aan de basis van ontwikkelingen binnen bedrijven ligt. Veel samenwerking in een bedrijf komt uiteindelijk neer op wat technici uitdenken en ontwikkelen. We zien daarom zes vormen van samenwerking waar technici en ingenieurs een cruciale functie vervullen.

>>> Download hier de whitepaper ‘Connecting People, Work and Data in a Single Universe’

1: Ontwerper & Manufacturer
Vanaf het begin van het ontwerpproces moet een designer feedback krijgen over de maakbaarheid van zijn product. Ook als later in het fabricageproces blijkt dat een ontwerp aangepast moet worden voor een optimaal eindproduct, moet er realtime bijgestuurd worden. Mensen op hetzelfde platform met toegang tot dezelfde data is daarom essentieel.

2 Ingenieur & Marketeer
Ingenieurs zijn geen marketeers. Ingenieurs zijn door vakkennis gedreven en hebben oog voor technische details. Toch moet je in de huidige competitieve markt al vraag naar jouw innovatie creëren voordat het echt gemaakt wordt. Daarom moeten markteers altijd toegang hebben tot up-to-date 3D-tekeningen en -renderings, wederom vanuit één centrale plaats waar real time data staat voor klanten en prospects.

3: Manager & Ingenieur
Als in de bestuurskamers de strategie van een maakbedrijf omgaat, heeft dat invloed op de producten die je ontwikkelt. Daarom moeten op een centraal platform de uitgangspunten voor designs vastgelegd worden. Ook biedt een meer data-gedreven manier van werken managers beter inzicht in de voortgang van projecten en productontwikkeling.

4: Klant & Ingenieur
Je klanten werken dan wel niet voor je, dat betekent niet dat je niet met klanten samenwerkt. Door het hele proces heen zou de klant toegang moeten hebben tot het platform waar jouw engineers ook werken.

5: Service/support & Engineer
De levenscyclus van een product begint pas als het op de markt komt. Op dat moment moeten handleidingen en onderhoudsvoorschriften reeds klaar zijn. Daarom moet het verbinden van mensen, processen en data ook hier optimaal op orde zijn.

6: Organisatie & Keten van toeleveranciers
Jouw bedrijf staat niet op een eiland. Voor een succesvol product ben je afhankelijk van de gehele keten van toeleveranciers; iedereen moet op tijd en in de juiste kwaliteit leveren. Issues in de keten van toeleveranciers moet je in een vroeg stadium identificeren en aanpakken.

SOLIDWORKS geeft in deze whitepaper twee fraaie voorbeelden van producten die op een moderne data-gedreven manier zijn ontwikkeld:
– Een gitaar. Akoestiek, maakbaarheid, esthetiek, elektronica van het product moeten onder een kieskeurige doelgroep in de markt gezet worden. Hoe werkt iedereen met dezelfde data?
– Een inspectierobot die tanks met bijvoorbeeld olieproducten onder het vloeistofniveau kan inspecteren. Hoe houd je rekening met veiligheid en certificering? Hoe pak je de sensoren, voortstuwing en aansturing in een compacte ruimte?

>>> Download hier de whitepaper ‘Connecting People, Work and Data in a Single Universe’

Lees ook

Nieuwsbrief