'Het gaat om meer dan de techniek achter een renovatie'

Leestijd: 3 minuten

Jan Spoelstra

TW volgt dit najaar twee bijzondere projecten in het Kanaal Gent-Terneuzen. De bouw van een van ‘s werelds grootste sluizen en het op afstand bedienbaar maken van twee draaibruggen. Deze keer staan we stil bij alle belanghebbenden bij de draaibruggen, en de zoektocht naar een werkwijze waar iedereen zich in kan vinden. ‘Het gaat hier om meer dan alleen onze technische oplossingen.’

‘Iedereen ziet de noodzaak om op een zeker moment een brug te renoveren, maar weggebruikers, het treinverkeer en de scheepvaart zien natuurlijk liever geen stremming op hun routes,’ aldus Annemieke van Woercom, Omgevingsmanager namens Rijkswaterstaat bij het Project Draaibruggen Kanaal Gent -Terneuzen (DKGT). ‘Om de bruggen te kunnen renoveren en om te bouwen naar bediening op afstand hebben we forse stremmingen nodig. Het is mijn taak om alle belangen af te wegen en te zorgen voor een planning die zoveel mogelijk rekening houdt met alle gebruikers van de brug.’

Technici en aannemers halen de brug idealiter drie maanden uit bedrijf om in alle rust deze klus uit te voeren. Maar alles overziend is dat geen optie voor de belanghebbende die gebruik maken van de grote draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil en Sas van Gent. Over de brug bij Sluiskil loopt bovendien een goederenspoorlijn waar diverse bedrijven uit de haven van Terneuzen intensief gebruik van maken. Een dergelijke stremming is onbespreekbaar, ook al komen er veiligere en betrouwbaardere bruggen voor terug.

Van Woercom: ‘In goed overleg met ProRail, havenbedrijf North Sea Port, de spoorvervoerders en de bedrijven hebben we ons ombouwscenario en onze planning voor de brug bij Sluiskil aangepast. De brug gaat in maart 2022 zes aaneengesloten dagen dicht voor het spoorverkeer, en aansluitend is er gedurende drie weken een aantal slots waarop het treinverkeer de brug kan passeren.’

De auto’s zullen gedurende de werkzaamheden om moeten rijden, fietsers kunnen gebruik maken van het reeds bestaande pontje in de buurt. Verder kunnen fietsers straks bij het ombouwen van de brug bij Sas van Gent redelijkerwijs niet omfietsen, daar wordt gedacht aan het inzetten van een tijdelijk pontje als noodoplossing.

De werkzaamheden aan de bruggen vinden grotendeels plaats in geopende toestand, dus het scheepvaartverkeer richting de haven van Gent heeft er minder last van. ‘Bij het ombouwen van de brug bij Sluiskil moeten we wel zorgvuldig afstemmen hoe we de slots voor het treinverkeer inplannen. Tijdens die periodes is de brug gestremd voor hoge scheepvaart. We proberen ook rekening te houden met tijdgebonden scheepvaart.’, aldus van Woercom. Als omgevingsmanager moet je in staat zijn een complexe puzzel te leggen tussen wat er technisch en praktisch haalbaar is; en de wensen en eisen van de gebruikers van de brug.

‘Technisch gezien is het een enorm uitdagend project. Dat is als omgevingsmanager heel boeiend om van dichtbij mee te maken,’ vervolgt van Woercom. Voor de coronacrisis werkte Van Woercom ook samen met technici uit het projectteam in tijdelijke kantoorruimtes op locatie bij de bruggen. Waar staat het project nu? ‘Ik ben ook verantwoordelijk voor alle voor het project benodigde vergunningen. In het najaar hebben de we omgevingsvergunning aanleg gekregen die nodig is om gestuurde boringen voor onderwaterkabels onder het kanaal door uit te voeren en alle andere benodigde kabels en leidingen aan te leggen’, aldus van Woercom. ‘Deze kabels en leidingen zijn o.a. nodig voor de nieuwe slagbomen, camera’s, verlichting, dataverbindingen en omroepinstallatie.’

Bij dit soort projecten moet de omgevingsmanager ook rekening houden met natuur en ecologie. Uit de ecologische quick scan kwam naar voren dat er beschermde vleermuizen in de buurt van de brug vliegen en foerageren. We willen de bruggen van contourverlichting gaan voorzien zodat de scheepvaart beter zicht heeft op de bruggen in het donker. Verstoort die verlichting het gedrag van de vleermuizen? En is het nodig om compenserende maatregelen te nemen? Dat vergt nader onderzoek. Het gaat hier dus om meer dan alleen de techniek achter deze noodzakelijke en fascinerende renovatie. En dat wil ik in goede banen leiden.’

Wil je meer weten over de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis Terneuzen en de twee draaibruggen in het Kanaal Gent Terneuzen, volg dan het liveblog: werkenbij.rws.nl/maak-kennis/liveblog


Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required