Het einde van de automobilist

Leestijd: 2 minuten

Johan Herrenberg

Zijn rijscholen gedoemd en rijbewijzen in de toekomst overbodig?

Is het bezit van een eigen auto dan überhaupt nog nodig? Wordt een autorit een service? De auto als een soort trein, maar dan van deur tot deur. Of een taxi, maar zonder chauffeur. Wat blijft er zo nog over van het symbool van vrijheid als de auto die jou vervoert data genereert die al je bewegingen transparant maken? Jij leest rustig je TW terwijl je naar je bestemming wordt gebracht, en overheden en de dienstverlener rijden gezellig mee…

De opmars van het zelfrijdende voertuig is niet meer te stuiten. Ik schreef er verleden jaar al over, in TW 28/29. Welnu, de discussie is inmiddels niet meer óf het de norm gaat worden, maar wannéér. Interessante tijden voor autofabrikanten, nationale overheden, verzekeraars en EU-instellingen, en niet in het minst te danken aan de inzet van Melanie Schultz van Haegen. Een beetje minister schept een nalatenschap, en die van onze minister van Infrastructuur en Milieu zal zonneklaar het zelfrijdende voertuig zijn. Nederland is dit eerste half jaar voorzitter van de EU, wat zij heeft aangegrepen om dit thema bovenaan de agenda te plaatsen. Gevolg: een heuse minitop in Amsterdam, op 14 en 15 april jongstleden, waar spijkers met koppen zijn geslagen. De wereld is een Verklaring van Amsterdam rijker.

Tijdens deze zogeheten Informele Transport- en Milieuraad kwamen zowel de ‘slimme’ als de duurzame mobiliteit uitgebreid aan de orde. Voor het eerst waren dan ook Europese ministers van transport én milieu aanwezig, die eerst in een aparte sessie, maar later in een gezamenlijke de belemmeringen, kansen en uitdagingen gepresenteerd kregen en bespraken. Wat we kunnen verwachten is een intensieve Europese samenwerking om de introductie van zelfrijdende voertuigen vlotjes van de grond te krijgen. Ook komt de Europese Commissie later dit jaar met een masterplan voor coöperatieve intelligente vervoerssystemen. Europa wil in 2019 al geautomatiseerde voertuigen zien die met elkaar én met de infrastructuur kunnen communiceren (‘connected’). Ook moeten nationale regelgeving en autosystemen op elkaar worden afgestemd, zodat de zelfrijdende personenauto’s, vrachtwagens, bestelwagens en bussen straks niet bij iedere grens die ze willen passeren weer een nieuwe update nodig hebben (‘interoperabiliteit’). Andere speerpunten zijn privacy, aansprakelijkheid en de beveiliging van data. Voor schrijver dezes was het een opluchting te lezen dat het toekomstige transportsysteem ‘multimodaal’ moet zijn: naast (zelfrijdende) auto’s moeten ook de fiets en het ov er een grote rol in spelen.

De auto heeft altijd nog een verbinding met het dierlijke vervoermiddel dat hij afloste, in het woord ‘paardenkracht’. Die verbinding wordt nog hechter. Ik voorspel: maneges voor auto’s. En het rijden is voor de lol en de sport. Krijgen paardenmeisjes hun pendant in autojongens?

Johan (J.Z.) Herrenberg is schrijver en alfa in hart en nieren, maar met een warme belangstelling voor techniek.

Lees ook

Nieuwsbrief