Grootschalige fosfaatwinning uit urine

Leestijd: < 1 minuten

Thomas van de Sandt

Op 30 september plaatste een 46 m hoge hijskraan drie grote reactoren – de grootste 17 m hoog en 8 m in diameter – op het terrein van de rioolzuivering in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Hiermee luidde Waternet de bouw in van een nieuwe fabriek voor de terugwinning van fosfaat uit rioolwater. 

De installatie gaat jaarlijks 130 ton fosfaat leveren. Het is voor de eerste keer in Nederland dat fosfaat op een dergelijke grote schaal wordt teruggewonnen uit rioolwater. Een belangrijke stap, omdat wereldwijd een fosforschaarste dreigt.

De nieuwe installatie behandelt het slib uit de waterzuivering. Door de toevoeging van magnesiumchloride slaat het fosfaat neer in de vorm van struviet (Mg(NH4)PO4) en zakt het naar de bodem van de tanks, waar het wordt afgetapt. Het struviet is te gebruiken als meststof. ‘Verschillende partijen hebben al aangegeven het graag af te nemen’, vertelt Jacqueline de Danschutter van Waternet.

De verkoop van meststof is echter niet waarmee Waternet de investeringen voor de installatie terugverdient. ‘Belangrijker is dat we per jaar vier ton bezuinigen met de huidige bedrijfsvoering’, meldt De Danschutter. Dit komt onder andere omdat struviet, als het niet wordt afgetapt, in de rioolwaterzuivering kan zorgen voor verstoppingen en slijtage. ‘Ook gaat het ontwateren van slib beter als je het fosfaat eruit haalt. Nu halen we met het ontwateren 23 % droge stof en straks 25 tot 26 %. Omdat we bij het afvalenergiebedrijf (waar het overtollige slib wordt verbrand, red.) betalen per ton nat gewicht die we afleveren, is die extra ontwatering direct kassa’, aldus De Danschutter.

Rond november moet de nieuwe fabriek volledig draaien.

Lees ook

Nieuwsbrief