Groninger bodem blijft bewegen

Leestijd: 2 minuten

Herman Damveld

  • Alternatief gasbeleid onderzocht
  • ‘Leidt tot meer aardbevingen’

In reactie op de roep om minder gaswinning in Groningen, heeft Gasunie Transport Services (GTS) een alternatief gasbeleid onderzocht, waarbij gas uit Groningen de sluitpost vormt. Maar ook dan beweegt de bodem. Sterker nog; het alternatief zou mogelijk juist zorgen voor extra aardbevingen, zo stelt het Staatstoezicht op de Mijnen.

Het huidige gasbeleid stelt winning uit Groningen centraal, met een stabiele, vooraf vastgestelde winning uit het Groningen-veld. De kleine Nederlandse velden en import voorzien in de resterende vraag. Het gas uit het buitenland en de kleine velden moet wel een bewerking ondergaan voordat het geschikt is voor gebruik in bijvoorbeeld Nederlandse huishoudens. Er wordt stikstof aan het gas toegevoegd om er laagcalorisch gas van te maken.

In de alternatieve benadering wordt de inzet van de stikstofinstallaties gemaximaliseerd en wordt dit aangevuld met gas uit het Groningen-veld. Het effect daarvan is dat ook in een warm jaar de stikstofinstallaties maximaal draaien, terwijl de productie uit Groningen wordt verlaagd. De Groninger gaswinning wordt daarmee grotendeels temperatuurafhankelijk en variabel. Het Staatstoezicht op de Mijnen raadt in haar advies van december sterke schommelingen in de Groninger gaswinning echter af: ‘Dat zou juist weer extra en mogelijk zwaardere aardbevingen kunnen veroorzaken.’

GTS beschikt momenteel over stikstofinstallaties bij Wieringermeer (215.000 m³/h stikstof), Ommen (146.000 m³/h) en Zuidbroek (16.000 m³/h) waarmee een stikstofcaverne in Heiligerlee met een volume van 45 miljoen m³ stikstof gevuld kan worden. Via de conversie van hoogcalorisch gas kan jaarlijks 33 miljard m3 laagcalorisch gas gemaakt worden. Bij een koud jaar is dan nog 31 miljard m3 uit het Groningen-veld nodig.

Er komt een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek (120.000 m³/h, met een reserve van 60.000 m3/h) die naar verwachting in oktober 2019 in gebruik wordt genomen. De behoefte aan Gronings gas is dan 24 miljard m3 in een koud jaar.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: