Groene waterstof op zee kan goedkoper en duurzamer

Leestijd: 2 minuten

De kosten van het fabriceren van groene waterstof via elektrolyse op zee kan omlaag door ter plekke zeewater om te zetten naar Ultra Puur Water door middel van membraandestillatie.

Voor de omzetting van windenergie naar ‘groene’ waterstof is zeer schoon water nodig. Membraandestillatie vergt echter veel warmte en dus energie, waardoor het niet voor alle toepassingen de beste, economisch haalbare, oplossing is. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben bij een demonstratie op Texel aangetoond dat daarvoor ook de restwarmte vrijgekomen bij de elektrolyse gebruikt kan worden.

De business case voor groene waterstof wordt daarmee rooskleuriger, zegt Jolanda van Medevoort, projectleider van het onderzoek. Membraandestillatie is bovendien milieuvriendelijker dan de nu veel gebruikte toepassing van omgekeerde osmose.

“Membraandestillatie gebruikt niet alleen veel minder elektrische energie omdat het de restwarmte benut van de electrolyser, maar is ook milieuvriendelijker omdat geen chemicaliën nodig zijn voor de voorbehandeling van zeewater. Ook wordt het zeewater nauwelijks zouter in tegenstelling tot omgekeerde osmose (RO) waardoor het onderwatermilieu niet wordt aangetast.”

Toepassing van omgekeerde osmose is bovendien minder efficiënt, doordat dat een elektrisch gedreven proces is en daarmee de overall efficiency van de waterstofproductie omlaag gaat. Er wordt immers ook elektriciteit voor de productie van Ultra Puur Water gebruikt die daarmee niet meer beschikbaar is voor waterstofproductie.

Voor de proef op Texel zijn de electrolyser en de membraandestillatie-installaties beide ingebouwd in een container om ze te kunnen transporteren naar de locatie op Texel. De electrolyser is ontwikkeld door projectpartner Hydron, de membraandestillatie-installatie door Wageningen Food & Biobased Research.

De electrolyser heeft de verwachte hoeveelheid waterstof geproduceerd. Wel wordt er meer schoon water geproduceerd dan nodig is. Ongeveer twee derde van het geproduceerde water is beschikbaar voor overige doeleinden. Omdat dit zeer zuiver water is, kan dat interessant zijn in gebieden of perioden met water schaarste; offshore en ook voor drinkwater of industriële toepassingen.

In een volgende fase willen de onderzoekers dit concept op grotere schaal (0.5-1 MW) op een offshore locatie met relevante partners te demonstreren.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: