Groeifonds €20 miljard goedgekeurd

Gerald Schut

Het Nationaal Groeifonds is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Met het fonds wil de overheid de komende 5 jaar €20 miljard besteden aan eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan deze toekomstige economische groei.

De komende maanden buigt een beoordelingsadviescommissie over de ingediende projectvoorstellen van minstens €30 miljoen (per project). Op tafel liggen onder meer voorstellen voor een ‘Quantum Delta’, kunstmatige intelligentie, en vooral veel infrastructurele werken van buisleidingen van de Rotterdamse haven naar Chemelot in Zuid-Limburg tot versterking van ov in de Randstad en veilige en navigeerbare rivieren. De val van het kabinet kan de beoogde definitieve goedkeuring voor de zomer vertragen.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required