Groei nanostructuren te voorspellen

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

Materiaalonderzoeker Irem Tanyeli van energie-onderzoeksinstituut DIFFER slaagde erin om op verschillende metalen gecontroleerd nanostructuren te laten ontstaan. 

Dit deed zij door de metalen te bombarderen met heliumplasma’s. Het helium dringt door in het metaalrooster en vormt daar bellen die de omringende metaalatomen naar buiten duwen. Hoe dit precies gebeurt, verschilt per metaal. Tanyeli en haar collega’s brachten deze verschillen in kaart en konden zo analyseren welke onderliggende processen, zoals temperatuur en de ordening van het metaalrooster, de nanostructuren vormen.

Dergelijke eigenschappen kunnen zinvol zijn voor de ontwikkeling van onder meer katalysatoren, maar ook helpen bij het ontwerp van de ITER-kernfusiereactor.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: