Göteborg beslist over dubbele stormvloedkering

Leestijd: 2 minuten

Thomas van de Sandt

En opnieuw stonden de straten van Göteborg onder water, na de zware storm (Egon) die half januari Zweden teisterde. De tweede stad van Zweden wil de terugkerende problemen met wateroverlast oplossen en overweegt daarbij de bouw van twee stormvloedkeringen. Op 9 februari bespreekt de gemeente in een persconferentie de haalbaarheidsstudie die het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis hier samen met het Zweedse bureau Sweco naar uitvoerde.

‘Technisch is de variant met twee stormvloedkeringen zeker een realistische keuze’, zegt Hessel Voortman, namens Arcadis betrokken bij de haalbaarheidsstudie. ‘Maar er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan. Daarbij wil ik niet vooruit lopen op wat de gemeente op 9 februari te zeggen heeft.’

 
De overstromingsdreiging in Göteborg komt van twee kanten: de zee en de rivier de Göta, die door de stad stroomt. Eerder bracht het Deense bureau Ramboll al de overstromingsprofielen in de stad bij verschillende scenario’s in kaart. Op basis daarvan werkten Arcadis en Sweco twee mogelijkheden uit om de stad beter te beschermen.

 
‘De eerste mogelijkheid is vergelijkbaar met de Maasboulevard in Rotterdam, in de zin dat je de bescherming langs de rivieroever zoekt’, vertelt Voortman. Daarbij worden de dijken langs de rivier versterkt en mogelijkheden gezocht om de stadsgrachten en riviertjes die in de Göta uitmonden, af te sluiten.

 
De tweede mogelijkheid is grootschaliger en omvat twee stormvloedkeringen: één in de monding van de Göta nabij Göteborg, de andere ten noorden van de stad in de Nordre Älv. De eerste moet bij hoge waterstanden voorkomen dat zeewater de monding van de rivier Göta in kan stromen en voor overstromingen in de stad zorgt. De andere voorkomt dat de stormvloed via de Nordre Älv de stad langs de achterkant kan bereiken. ‘In het plan voor de stormvloedkeringen hebben we ook gekeken naar de gevolgen voor de scheepvaart op de rivier, het regelen van het zoutgehalte tijdens droge periodes en de ecologische consequenties’, zegt Voortman. ‘Daarbij zijn er geen onoverkomelijke bezwaren.’

 
Met het conceptuele ontwerp van Arcadis en Sweco kan Göteborg verder, denkt hij. ‘Mocht de stad voor de variant met de grote keringen kiezen, dan vormt dit rapport duidelijk een goed uitgangspunt.’

Lees ook

Nieuwsbrief