Goede vraag: is methaanuitstoot van kunstmestproductie 100 keer hoger dan gedacht?

Gerald Schut

Methaan zorgt voor 30% van de door mensen veroorzaakte klimaatopwarming. De laatste jaren stijgt de emissie van het sterke broeikasgas wereldwijd plotseling versneld, zonder dat wetenschappers goed weten waarom. Dan is het verontrustend om nieuws langs te zien komen met de titel ‘Industrial methane emissions are 100 times higher than reported, researchers say’. Hoe zit dat?

Naar lekkage van methaan bij winning en transport van aardgas is al vrij veel onderzoek gedaan. Praktijkcijfers over industriële emissies ontbraken. Tot deze zomer. Eind mei publiceerden onderzoekers van Cornell en het Amerikaanse Environmental Defense Fund in vakblad Elementa voor het eerst praktijkmetingen bij 6 van de 23 Amerikaanse kunstmestfabrieken, die aardgas als feedstock en brandstof gebruiken. Ze hadden daarvoor Google Street View auto’s uitgerust met nauwkeurige methaansensoren en lieten die enkele weken over de openbare weg rond de fabrieken rijden.

Als we de metingen opschalen zorgt de kunstmestindustrie als geheel jaarlijks niet voor 0,2 kton methaan, zoals de sector zelf rapporteerde, maar voor 29 kton. Meer dan 100 keer zoveel dus! En als klap op de vuurpijl ruim vier keer zoveel als het Amerikaanse agentschap voor milieu (EPA) hanteert voor de gehele Amerikaanse industrie.

Honderd keer meer dan gedacht. Dat klinkt indrukwekkend. Moeten we ons wereldbeeld nu herzien? Dat blijkt best mee te vallen. De broeikasgasuitstoot van de kunstmestindustrie bestaat vooral uit CO2, die vrij komt bij verbranding van aardgas. Op basis van cijfers van het US  Geological Survey kom je met 12,5 Mton ammoniakproductie en een CO2-intensiteitsfactor van 2,1 op 25,5 Mton CO2-uitstoot voor de hele Amerikaanse kunstmestindustrie. Vergelijk dat met die 29 kton methaan. Methaan is een sterker broeikasgas dan CO2: over een periode van 100 jaar heeft het een 25 keer sterkere Global Warming Potential (GWP). We vermenigvuldigen de 29 kton methaan dus met 25 om er CO2-equivalenten van te maken: 740 kton. De methaan-emissies verhogen het broeikaseffect van de kunstmestindustrie dus met 3 %. Niet niks, maar het klinkt toch veiliger.

Als je de Amerikaanse industrie (7 %) omrekent naar wereldschaal en rekening houdt met de gemiddeld lagere proces-efficiëntie in Azië zorgt het nieuwe onderzoek voor 0,8 Mton extra methaanemissie wereldwijd: minder dan 2 promille van de totale jaarlijkse 570 Mton methaan. Opnieuw niet niks, maar ook weer niet extreem verontrustend. Kunstmest is wel degelijk een belangrijke bron van broeikasgassen, maar dat komt door de CO2, die vrijkomt bij de productie: in totaal goed voor zeker 1 % van de wereldwijde CO2-uitstoot. Erger nog is het lachgas (N2O, met een GWP van 300) dat vrijkomt het toedienen van (te veel) kunstmest op de akker. Als je dat meetelt zorgt kunstmest voor 2,5 % van de mondiale broekasgasemissies. Dus ja: we moeten ons zorgen maken over kunstmest en we moeten ons zorgen maken over methaan. Maar niet over de combinatie van die twee.

De onderzoekers van Cornell geven toe dat hun dataset erg klein was. En ze melden ook dat de methaanuitstoot van kunstmestfabrieken van ruim 100 keer lager is dan die van vuilstort en 200 keer lager dan van boerende dieren. Maar omdat er maar zo weinig kunstmestfabrieken zijn is het veel eenvoudiger om bij kunstmestproductie verbeteringen aan te brengen dan bij andere diffusere bronnen. En dat is eigenlijk best een hoopvolle conclusie.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required