Gezamenlijk regenwater verwerken

Leestijd: < 1 minuten

Jan van den Berg

Waterschap Vallei & Eem werkt met dertien gemeenten in Gelderland en Utrecht aan een systeem waarbij overtollig regenwater tijdelijk wordt opgeslagen in het riool.

Als er veel regen valt in de ene gemeente en niet in de andere, dan kan het rioolstelsel van de tweede het water opvangen. Hierdoor wordt voorkomen dat de Waterschappen meer bergbezinkbassins moeten bouwen of dat er rioolwater geloosd moet worden op het oppervlaktewater.

 

De sleutel tot deze aanpak zit in het centraal aansturen van de rioolgemalen. Hiervoor zijn geen nieuwe gemalen, pompbesturingen of leidingen nodig, maar alleen een overkoepelend systeem dat de besturings- en monitoringsystemen van de rioolstelsels aan elkaar koppelt en centraal aanstuurt. Hiervoor kunnen de bestaande regel- en monitoringsystemen gebruikt worden.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required