Geslaagde test Hydroring-systeem

Leestijd: < 1 minuten

Erwin Boutsma

In het gestaag groeiende palet aan systemen om op een duurzame manier energie op te wekken, is Hydroring een recente aanwinst. Dit systeem genereert elektriciteit uit potentiële energie, middels verticaal in het water geplaatste schoepenraderen. VolkerWessels-dochter Volker Stevin Materieel (VSM) leverde onlangs een eerste demonstratie-installatie op bij de kade van het Dordtse bedrijf.

Een Hydroring – het systeem draagt dezelfde naam als het bedrijf achter de techniek – bestaat uit een impeller (schoepenrad) van één meter doorsnede die onder water in een pijpleiding of stuwwand wordt geplaatst. Stroming zet de impeller aan het draaien. ‘Eén Hydroring levert op die manier tussen 80 en 100 kW vermogen, een visvriendelijker variant 50 tot 80 kW’, licht Eric Govers van Hydroring Capital toe. ‘Afhankelijk van debiet en waterhoogte is het systeem bovendien serieel en/of parallel te schakelen.’

De waterdruk op het schoepenrad wordt opgevangen door magnetische lagers, wat wrijving en slijtage minimaliseert en daarom het benodigde onderhoud beperkt. Govers benadrukt dat de kracht van het systeem ligt in lage installatie- en onderhoudskosten, gecombineerd met een gestandaardiseerde en modulaire opzet. ‘Daardoor is het met minimale kennis en tijdsinvestering te plaatsen, wat zorgt voor een lage kilowattuurprijs. Dat is voor Westerse landen al een groot voordeel, maar voor derdewereldlanden cruciaal.’

Ofschoon Govers de Nederlandse markt zeker niet zal mijden, ziet hij ontwikkelingslanden dan ook als belangrijkste markt voor het systeem. ‘Met de Hydroring kunnen we op een eenvoudige en goedkope manier zorgen voor elektrificatie van rurale gebieden. Door samenwerking te zoeken met lokale partijen zullen we de komende tijd het Hydroring-concept uitrollen. Zodra we kunnen laten zien hoe goed het werkt, ben ik ervan overtuigd dat talloze anderen zullen volgen.’

VSM en Hydroring spraken tijdens de demonstratie de intentie uit de samenwerking uit te bouwen. Andere betrokken partijen zijn Unesco-IHE, Bronswerk, Siemens en Royal HaskoningDHV.

Lees ook

Nieuwsbrief