Gemengde signalen over populariteit techniek

Mischa Brendel

Mannelijke scholieren in de bovenbouw schatten technische studies hoger in dan vorig jaar.

Dit is een van de belangrijkste conclusies van de effectiviteitrapportage Qompas StudieKeuze 2010-2011. Dit rapport laat naar aanleiding van het invullen van een enquête door scholieren bovenbouw havo en vwo de voorkeuren met betrekking tot studies, opleidingen, open dagen en onderwijsinstellingen zien.

De conclusie is opmerkelijk, omdat het rapport Qompas ProfielKeuze 2010-2011, waarin het keuzegedrag van profielkiezers is uitgewerkt, eerder dit jaar nog aantoonde dat er een stevige daling in populariteit van technische studies onder jongens was. ‘Ik kan dit niet verklaren’, aldus Boris Eustatia, woordvoerder van Qompas. ‘De profielkiezer van vandaag is pas over een paar jaar studiekiezer. Duidelijk is wel dat de interesse voor techniek richting het eindexamen afneemt. Een dalende interesse voor techniek nu zou dus wel eens een versterkend effect kunnen hebben als over een paar jaar de huidige lichting profielkiezers voor hun studiekeuze staat.’

De klassieke scheiding tussen jongens en meisjes wat betreft de interesse in techniek blijft bestaan. In de studiekeuze-top 25 van favoriete hbo-studies bij meisjes bevindt zich geen enkele technische studie, net als bij de wo-studies. De hbo-top 25 van de jongens telt zes technische studies; de wo-top 25 maar liefst 11.

Ditzelfde beeld komt naar voren uit Qompas-­studieadviezen op basis van leerlingenenquêtes. Niet verrassend vielen de meeste adviezen voor een technische studie in het profiel Natuur en Techniek (N&T). Bij de vrouwelijke havisten met dit profiel is het meest gegeven advies de studie computertechniek, bij hun mannelijke tegenhangers is dit AOT-Techniek (algemene operationele technologie). Bij vwo-scholieren met het profiel N&T, is bij zowel de meisjes als de jongens computertechniek de meest geadviseerde studie.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required