Gemeente Groningen ontwikkelt duurzamer asfalt

Leestijd: 2 minuten

De gemeente Groningen heeft een nieuw, duurzaam asfaltmengsel laten ontwikkelen: GemGroReflection. Het asfalt wordt met een lagere temperatuur geproduceerd en aangelegd. Doordat het asfalt lichter van kleur is, wordt het asfalt minder heet en is ’s nachts minder verlichting nodig.
Lichtreflecterende deklagen zijn er voor verschillende typen wegen al, zegt Ronald Rosman, technisch specialist Wegen bij de gemeente Groningen. “Maar er ligt een uitdaging in woonstraatjes. Daar lopen we tegenaan als we wat met hittestress of energiebesparing willen doen.”
Rosman zette voor Asfalt Productie Westerbroek de uitganspunten voor het asfalt op papier. “Het moet lichtreflecterend zijn, het asfalt moet ook met lage temperaturen te draaien zijn door een toevoeging van lynpave en het asfalt moet voldoen aan de wettelijke eisen en daarop ook getest worden.”
Hij voegde daar nog een vierde eis aan toe om te zorgen dat iedere gemeente dit asfalt kan gebruiken. “De ontwikkelkosten worden gedragen door de gemeente Groningen, er mag geen verdienmodel voor de gemeente Groningen en de aandeelhouders van de asfaltmolen aan zitten. Als we de wereld duurzamer willen maken, moeten we met elkaar veranderen. Iedere afnemer betaalt dus hetzelfde marktconforme bedrag.”
Het resultaat is een asfaltmengsel waarin na een korte periode van slijtage witte stenen in het asfalt zichtbaar worden (om direct een beginnende reflectie te creëren wordt voor de tweede walsgang Luxovit, witte steenslag, gestrooid). Deze witte stenen zorgen voor een lichte kleur van de weg en een daling van de oppervlaktemperatuur. Deze zal op een zonnige dag tussen de 10 en 15 graden afnemen. “Door de lagere oppervlaktetemperatuur van het asfalt is er ook minder kans op spoorvorming. Ik verwacht dat het asfalt daardoor langer meegaat dan de gebruikelijke 15 jaar.”
Daarbij is het asfalt op verschillende manieren duurzamer dan eerdere mengsels. “Het asfalt hoeven we niet volledig op te stoken tot 160 graden, maar slechts tot 130 graden. Dat scheelt 2% van 32.000 kuub gas op jaarbasis”, vertelt Rosman. “Straatverlichting kan 50% worden gedimd. Door het lichtere asfalt zijn schaduwen goed te zien en is de sociale veiligheid toch voldoende.”
De gemeente heeft begin november over het Damsterdiep, het kanaal dat van Groningen naar Delfzijl loopt, een proefstrook aangelegd. Midden november is in de daarnaast gelegen wijk Lewenborg een eerste definitieve strook asfalt aangelegd. De komende jaren zal in de woonwijken telkens dit nieuwe asfalt worden gebruikt.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required