Geld voor satellietdata

Leestijd: < 1 minuten

Hilde de Laat

Staatssecretaris Van Dam stelt € 1,4 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van satellietdata.

Hierop is in detail te zien hoe gewassen op het land zich ontwikkelen (stikstof- en zetmeelgehalte) en wat de staat van de bodem is (vochtgehalte en temperatuur). De precisielandbouw heeft deze gegevens nodig om gerichter te kunnen irrigeren en bemesten, waardoor de landbouw duurzamer en efficiënter wordt. De data zijn afkomstig van aard­observatiesatellieten die in een afstand van 500 tot 900 km in een baan om de aarde cirkelen. De gegevens komen vrij online beschikbaar op satellietdataportaal.nl.

Lees ook

Nieuwsbrief