Geheel autarkisch minihuis

Jan van den Berg

Van alle ontwerpen voor zogenoemde tiny houses (kleine huizen) is Tiny TIM een van de meest extreme. De laatste drie letters staan voor Timber, Independent en Mobile. Timber slaat op de houten gevelbekleding. De buitenste laag van het hout is gebrand, een Japanse conserveringstechniek die voorkomt dat zich hier schimmels vormen.

Independent is bij Tiny TIM zover als mogelijk doorgevoerd, zegt Jurgen van der Ploeg, architect bij het bureau Faro en hoofdontwerper van het huisje. ‘Er zijn geen aansluitingen op nutsvoorzieningen nodig. Twee windmolens zorgen voor elektriciteit.’

Het dak is bedekt met pvt-elementen, een combinatie van een zonnecollectoren en pv-panelen, die elektriciteit en warm tapwater leveren. Dit wordt opgeslagen in een buffervat van 500 l. Een elektrische warmtepomp zorgt indien nodig voor een voldoende hoge temperatuur van het tapwater. De niet direct benodigde elektriciteit wordt opgeslagen in een pakket lithium-ion accu’s met een capaciteit van 7,5 kWh.

Tiny TIM kan ook water zuiveren, zegt Van der Ploeg. ‘Er is een buffervat met 2.000 l water. Gemiddeld valt er 1.000 l/maand hemelwater op het dak; dat slaan we op in een buffervat. Het water wordt naar een groene wand gevoerd. De planten die in bakken tegen deze wand zitten, zorgen voor de reiniging. Ook de urine gaat van het toilet naar de plantenbakken. Dit levert water op dat veilig gedronken kan worden.’

Het minihuis is gemakkelijk verplaatsbaar dankzij de geringe buitenmaten van 2,5 x 6,3 m. Voor wie dat wel erg klein vindt, is er een versie van 3,5 m breed leverbaar.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required