Gasunie brengt internationale vraag en aanbod van waterstof bij elkaar met Match & Connect

Leestijd: 2 minuten

Energie-infrastructuurbedrijf Gasunie biedt marktpartijen voor waterstof de mogelijkheid om eenvoudig met elkaar in contact te komen via het platform Match & Connect. Het platform is gelanceerd tijdens de World Hydrogen Summit in Rotterdam na een succesvolle pilot. Via deze pilot zijn inmiddels gebruikers vanuit zeven landen actief op het platform. Match & Connect helpt potentiële eindgebruikers, producenten of handelaren (shippers) van over de hele wereld om vraag en aanbod van waterstof bij elkaar te brengen. Het doel is het op gang brengen van de internationale waterstofketen ten behoeve van de energietransitie. 

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in het toekomstige energiesysteem, vooral voor de verduurzaming van de industrie. Het is goed te gebruiken als grondstof én als brandstof en bovendien makkelijk op te slaan en te transporteren. Inmiddels is Gasunie in Nederland en Noord-Duitsland gestart met de aanleg van grootschalige waterstofinfrastructuur. In Nederland is Gasunie-dochter Hynetwork Services gestart met de aanleg van het landelijk waterstofnetwerk. Dit netwerk verbindt de grote industriële regio’s in Nederland en omliggende landen met elkaar. Onderdeel van dit landelijk net zijn ook opslagfaciliteiten voor waterstof, binnenlandse productie en importterminals in de havens. Met de het waterstofnetwerk Hyperlink in Noord-Duitsland ontstaat er een grensoverschrijdende verbinding tussen de verschillende Noordwest-Europese landen. Zowel in Nederland als in Duitsland is Match & Connect een laagdrempelige manier om de vraag en aanbod van waterstof bij elkaar te brengen.

Hoe werkt Match & Connect?

Om de ontwikkeling naar een functionerende waterstofmarkt te stimuleren, is het cruciaal dat vraag en aanbod van waterstof elkaar goed weten te vinden. Omdat marktpartijen hebben aangegeven daar hulp bij te kunnen gebruiken, heeft Gasunie hiervoor een platform ontwikkeld. Match & Connect  brengt (internationale) marktpartijen, die zowel aan vraag- of aanbodkant actief zijn, eenvoudig met elkaar in contact. Match & Connect is toegankelijk voor iedereen van over de hele wereld: van producenten van waterstof tot grootgebruikers die (grote) hoeveelheden waterstof nodig hebben om te kunnen verduurzamen. 

Marktpartijen kunnen via Match & Connect met elkaar in contact komen, bijvoorbeeld als hun aanbod en vraag ‘matcht’. De registratie is eenvoudig en relevante (project)informatie kan aan een account worden toegevoegd. Via het platform vindt het eerste contact plaats. Nadat het contact is gelegd, is het aan de marktpartijen zelf om buiten Match & Connect tot afspraken te komen. Contracten worden bilateraal gesloten zonder tussenkomst of inmenging van dit platform. Ook Gasunie niet. Gasunie helpt alleen het bij elkaar brengen van vraag en aanbod door de functionaliteit van Match & Connect te faciliteren, zonder daarbij toegang tot chat en profielgegevens te hebben.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: