Fraunhofer tempert angst voor blackouts

Leestijd: 2 minuten

Mark van Baal

Nu de Duitse Energiewende – de geleidelijke omschakeling van een fossiele naar een duurzame energiehuishouding – serieuze vormen begint aan te nemen, zwellen de waarschuwingssignalen aan.

Het fluctuerend aandeel van zonne- en windenergie zou wel eens zo groot kunnen worden dat het Duitse elektriciteitsnet instabiel wordt en plat gaat als het weer omslaat.

Het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer heeft nu met een veldtest en een simulatie aangetoond dat die angst ongegrond is: een zeer belangrijke uitkomst. De test vond de afgelopen drie jaar plaats met Kombikraftwerk 2 in Berlijn, een duurzame-energiesysteem met een capaciteit 80 MW uit windparken, biogasinstallaties en zonnepanelen. De conclusie: met een goed regelsysteem kan ook een energiesysteem dat voor 100 % op duurzame energie draait, stabiel worden gehouden.

De stabiliteit van het huidige elektriciteitsnet is grotendeels gebaseerd op de frequentie in het elektriciteitsnet. Neemt de vraag af, dan stijgt de frequentie een fractie en worden de centrales afgeregeld.

In de veldtest toonde Fraunhofer aan dat duurzame energiecentrales sneller zijn op- en af te regelen dan de huidige thermische centrales en dat daarmee fluctuaties in aanbod en vraag kunnen worden opvangen zonder dat het net instabiel wordt. Fluctuaties in het aanbod, bijvoorbeeld bij windstilte of variaties in het aantal zonne-uren, kunnen biogasinstallaties opvangen. Door constante metingen en weersvoorspellingen kunnen de vermogens in de komende minuten en uren zeer precies worden geschat en de dienovereenkomstige regelactie worden genomen, stelt het instituut.

Computermodel

Fraunhofer construeerde tevens een computermodel dat de toekomstige elektriciteitsvoorziening voor heel Duitsland in de zomer en de winter simuleert en kwam tot dezelfde conclusie: met opslagcapaciteit en goede regeltechniek (smart grids) is een 100 % duurzame energievoorziening mogelijk zonder blackouts.

‘Wanneer in de toekomst hernieuwbare energiebronnen in combicentrales worden verknoopt en geregeld, kunnen ze samen met opslag te allen tijde het gebruik dekken en voor een stabiele frequentie en spanning in het elektriciteitsnet zorgen’, zegt dr, Kurt Rohrig, plaatsvervangend hoofd van Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES).

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required