Fosforvreter dempt algenbloei

Leestijd: < 1 minuten

Benno Boeters

IJzer in grondwater blijkt fosfaat in oppervlaktewater veel meer te binden waardoor algenbloei – groene soep – in mindere mate voorkomt dan op basis van emissiecijfers werd aangenomen.

Dit concludeert Deltares-onderzoeker Bas van der Grift, die vorige week in Utrecht op dit onderwerp promoveerde. Fosfaat uit dierlijke mest en ijzer uit kwelwater vormen ijzer-hydroxyfosfaat en dat slaat neer in traag stromende sloten in het polderland. Daardoor is veel minder fosfaat beschikbaar voor eutrofiëring en zijn de gevolgen van intensieve veeteelt en mestlozingen door boeren minder groot dan eerder gedacht.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required