‘Forensische toolbox’ voor big data

Leestijd: 2 minuten

Indra Waardenburg

  • Gezamenlijk platform
  • € 12 miljoen

Samen met dertig andere partijen werken het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en TNO aan de ontwikkeling van verschillende instrumenten voor het analyseren van big data. Hiervoor stelt de Europese Commissie € 12 miljoen beschikbaar. ‘Het project valt onder het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020. Na de call van de Europese Commissie zijn we door TNO en de UvA gevraagd om mee te doen binnen dit consortium’, vertelt prof.dr.ing. Zeno Geradts, forensisch onderzoeker bij het NFI.

Vanuit de UvA werkt het Instituut voor Informatica aan software voor multimedia-analyse; TNO neemt de data-analyse voor online opsporing voor zijn rekening, waarbij het zich focust op verdachten die denken anoniem op het internet te kunnen acteren. Het NFI gaat zich op zijn beurt richten op de ontwikkeling van zoekhulpmiddelen om binnen de verschillende dataplatforms biometrische kenmerken te vinden en aan elkaar te koppelen.

Ook gaan de onderzoekers werken aan het zogenaamde ‘weak signal detection’. Geradts: ‘Hierbij richten wij ons op zwakke signalen die op zichzelf weinig lijken te betekenen, maar in het grotere geheel van belang kunnen zijn. Zo kunnen verdachten bijvoorbeeld bepaalde woorden gebruiken om activiteiten te verhullen. Onze methode moet patronen gaan herkennen en hier bepaalde kenmerken uithalen. Om vals-positieve resultaten eruit te filteren, moet het systeem natuurlijk wel gevalideerd worden. Daarnaast is er altijd sprake van menselijke controle. Binnen het project besteden we uitgebreid aandacht aan alle mogleijke privacy­aspecten.’

Het vierjarige project start op 13 en 14 september en moet verschillende ‘open source’ zoekinstrumenten opleveren die geïntegreerd worden in een gezamenlijk platform. ‘Door de samenwerking met verschillende partijen kunnen we een stap verder zetten en halen we informatie uit veel variabele data, wat op kleine schaal nu al mogelijk is. We zullen regelmatig bijeenkomen en diverse hackatons organiseren om het systeem te testen.’

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: