Fom Rijnhuizen naar Eindhoven

Mischa Brendel

Stichting Fom verhuist haar Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in alle waarschijnlijkheid naar de campus van de TU Eindhoven. Alleen de infraroodlaser Felix/Felice verhuist naar de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hoewel het definitieve besluit voor de verhuizing pas medio mei door de raad van bestuur van Fom genomen zal worden, is de TU Eindhoven momenteel nog de enige universiteit waarmee Fom in onderhandeling is. Met name de samenwerkingsmogelijkheden die er zijn tussen de Eindhovense universiteit en Fom Rijnhuizen, maken deze universiteit volgens het onderzoeksinstituut de meest geschikte kandidaat. Met de verhuizing van Rijnhuizen naar de campus zullen de banden met het onderwijs sterker worden en daarmee vergroot Fom de mogelijkheden om jonge wetenschappers op te leiden.

De verhuizing van Rijnhuizen – het nationale centrum voor onderzoek naar fusie-energie, momenteel nog gevestigd te Nieuwegein – is nodig, omdat Fom het instituut wil laten uitgroeien tot een nationaal instituut voor fundamenteel energieonderzoek. De migratie naar een nieuw te bouwen pand moet over vier tot vijf jaar voltooid zijn.

Van de honderdvijftig werknemers momenteel werkzaam bij Fom Rijnhuizen zullen er achttien naar de Radboud Universiteit Nijmegen gaan. Zij verhuizen mee met de infrarood vrije-elektronen laserfaciliteit Felix/Felice.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required