Fluke zet de belangrijkste voordelen van gebruiksvriendelijke testinstrumenten voor technici in de zonne-energiesector op een rij

Leestijd: 2 minuten

Nu landen zich wereldwijd inzetten om de planeet te beschermen en het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum te beperken, worden er steeds meer zonne-energiesystemen geïnstalleerd. Om zo productief en efficiënt mogelijk te zijn, moeten technici over de meest gebruiksvriendelijke hulpmiddelen beschikken, zodat ze veilig kunnen werken en tegelijk tijd en geld kunnen besparen.

De energieopwekkingscapaciteit van fotovoltaïsche (PV) zonnesystemen zal tussen 2022 en 2026 naar verwachting verviervoudigen, waardoor de vraag naar meer installatie- en onderhoudstechnici met verschillende niveaus aan ervaring en deskundigheid zal toenemen. De enige manier waarop deze technici veilig en efficiënt kunnen werken – rekening houdend met de IEC/EN 62446-1-norm – is door in het veld instrumenten te gebruiken die testprocedures vereenvoudigen en tegelijkertijd nauwkeurige, betrouwbare en gemakkelijk over te dragen en te analyseren gegevens opleveren.

De komende jaren zijn er veel nieuwe mensen in de zonne-energiesector nodig, zoals elektriciens, projectmanagers en technici. De instrumenten die zij gebruiken zullen optimale bruikbaarheid en functionaliteit moeten bieden.

De eerste vereiste voor testinstrumenten is dat zij intuïtief te gebruiken zijn, zodat technici worden beschermd tegen de problemen die zich kunnen voordoen wanneer zij met complexe instrumenten en processen omgaan. Tegelijkertijd moeten testinstrumenten voor zonne-energie meerdere taken kunnen uitvoeren. Multifunctionaliteit is essentieel om te voorkomen dat technici verschillende apparaten meenemen naar het veld en tijdens het testproces van apparatuur moeten wisselen. Technici die aan PV-systemen werken, moeten bijvoorbeeld de instralingsenergie meten en elektrische metingen verrichten waarbij onder meer het aantal watt per vierkante meter zonnestraling en de temperatuur worden gecontroleerd, alsmede de richting en helling van de zonnepanelen.

Geïntegreerd voor elektrische testen

De voordelen van één enkele oplossing voor het meten van de IV-curve, de beschermingsweerstand ten opzichte van de aarde, de open circuitspanning (Voc), de kortsluitstroom (Isc), de isolatieweerstand, de polariteit en het rendement van de omvormer, naast het testen van dioden en overspanningscomponenten, liggen voor de hand. Door een multifunctionele zonnetester te gebruiken in combinatie met een instralingsmeter – waarbij beide instrumenten via Bluetooth met elkaar zijn verbonden – kan een technicus zijn prestatievermogen verhogen, omdat de gegevens in het veld in realtime worden verzameld en geregistreerd.

Een andere belangrijke vereiste voor een testinstrument van PV-systemen, vooral bij grote of complexe projecten, is dat de meetgegevens rechtstreeks van het testinstrument naar een pc worden gestuurd, zodat alle certificering en documentatie van zonne-energiesystemen gemakkelijker centraal kan worden beheerd. Consistente en gemakkelijk te begrijpen rapporten zijn essentieel voor degenen die betrokken zijn bij de inbedrijfname, installatie en het onderhoud van zonne-energiesystemen.

Tenslotte moeten instrumenten, zoals stroomtangen voor het testen van zonne-energie, zo compact mogelijk zijn, aangezien technici vaak in een krappe omgeving en met kleine combinerboxen moeten werken, waar de ruimte beperkt is. Veiligheid en doelmatigheid worden verbeterd door het gebruik van meetinstrumenten met dunne, duurzame bekken en een testpen die in uiterst krappe ruimtes past.

“Wij hebben bij de ontwikkeling van onze instrumenten altijd de veiligheid van de technicus voor ogen, evenals zijn productiviteit en tijd”, aldus Mark Bakker, Field Application Engineer bij Fluke. “Daarom is de multifunctionele PV-tester SMFT-1000 van Fluke voor zonne-installaties tot 1000 V DC ontworpen als een alles-in-één gebruiksvriendelijke oplossing. De wereld verandert naarmate we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en het is van cruciaal belang dat degenen die in de zonne-energiesector werken de best mogelijke kansen krijgen om de droom van wereldwijde hernieuwbare energie te verwezenlijken.”

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: