Extra biodiesel- en glycerinefabriek Greenmills

Leestijd: 2 minuten

Armand van Wijck

Greenmills, het grootste biogas- en biodieselcomplex van Europa, gaat flink uitbreiden.

Eigenaar Simadan Groep investeert € 65 miljoen in een tweede biodiesel­fabriek en een glycerinefabriek op het terrein van 12 ha in het Westelijk Havengebied in Amsterdam.

‘We verwachten dat de nieuwe fabrieken in de tweede helft van 2015 operationeel zullen zijn’, vertelt directeur Chris Linderman. ‘De vraag naar ons product blijft stijgen. Met de investering schalen we onze productie op van 100.000 ton naar 250.000 ton per jaar.’ De Simadan Groep startte in 2010 met het verwerken van vetten en organische reststromen tot producten als biodiesel en biogas. De producent heeft de gehele keten, van inzameling tot en met oplevering van de eindproducten, op één terrein ondergebracht. Van vet maakt men tweedegeneratie biodiesel en van organisch afval methaangas.

In het aangeleverde vetafval zit zo’n 10 % glycerine, wat Simadan afscheidt tijdens de biodieselproductie, omdat de calorische waarde te laag is. Linderman: ‘Na afscheiding houden we zo’n 75 % zuivere glycerine over, dat we voorheen als grondstof naar de latexindustrie brachten. We investeren nu in een eigen glycerinefabriek waarmee we door te destilleren 100 % zuivere glycerine kunnen produceren; een hoogwaardiger eindproduct dat gebruikt wordt voor de productie van allerlei farmaceutische middelen, zoals zalfjes.’ Naar verwachting zal de glycerinefabriek jaarlijks ongeveer 50.000 ton aan zuivere bioglycerine produceren.

Een gloednieuwe recyclingfabriek van afvalinzamelingdienst en dochteronderneming Rotie staat midden op het Greenmills-terrein. Hier worden de opgehaalde vettonnen en kliko­bakken geleegd en verpakkingsmaterialen gescheiden. ‘We leggen momenteel de laatste hand aan de fabriek en hopen binnen enkele weken volledig te gaan draaien.’ In de fabriek zijn alle productielijnen zoveel mogelijk geautomatiseerd. Robots legen de bakken en kunnen daarbij onderscheid maken tussen bijvoorbeeld keukenafval of verfresten. De geleegde vettonnen gaan door een warmtetunnel zodat ook alle restanten loslaten. Een plasmatechniek neutraliseert de afvalgeur (positief geladen zuurstofdeeltjes breken de geurmoleculen af), een duurzame verbetering ten opzichte van extra wasbeurten. Linderman: ‘Ook hebben we de registratie van de afvalstromen geautomatiseerd. Door dit alles kunnen we nu met dezelfde hoeveelheid mankracht veel meer werk verzetten.’

Lees ook

Nieuwsbrief