Evenveel steenkool als 20 jaar geleden

Leestijd: < 1 minuten

Gerald Schut

Het aandeel van steenkool in de wereldwijde energieopwekking ligt precies even hoog als 20 jaar geleden: 38 %. Dat is de ontnuchterende constatering van de BP Statistical Review of World Energy 2018. Door nieuwe kolencentrales in India en China is het verbruik van de meest klimaatbelastende energiebron zelfs met 1 % toegenomen.

Het totale energieverbruik steeg afgelopen jaar met 2,2 % door een groeiende wereldeconomie. Stroomopwekking is goed voor 40 procent van het energieverbruik en een derde van de emissies. Ondanks een groei van 17 % van zon en wind, nam de CO2-uitstoot van elektriciteit toe. Dat is vooral te wijten aan het dalende aandeel van kernenergie. In de afgelopen twintig jaar steeg het aandeel van zon en wind on stroomopwekking weliswaar van 2 naar 8 %, maar tegelijkertijd daalde het aandeel van kernenergie van 17 naar 10 %.

De totale CO2 uitstoot steeg vorig jaar met 1,6 %. De drie voorgaande jaren was die gelijk gebleven. ‘De groei van steenkool is erg zorgwekkend. Hoeveel vooruitgang hebben we in de afgelopen 20 jaar geboekt? Geen’ aldus hoofdeconoom Spencer Dale van BP.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required