‘Er rollen straks sluisdeuren ter grootte van een flatgebouw over de bodem’

Jan Spoelstra

TW volgt dit najaar twee bijzondere projecten in het Kanaal Gent Terneuzen. Het op afstand bedienbaar maken van twee draaibruggen en de bouw van een van ‘s werelds grootste sluizen. Dit keer zien we dat een deel van de bouwkuipen van de nieuwe grote (zee)sluis gereed zijn. ‘We werken nu op –22m NAP’, het grootste deel van de constructie ligt straks onder water, terwijl we ook rekening houden met zeespiegelstijging.’

Het buitenhoofd (sluishoofd aan de Westerscheldezijde) van de nieuwe grote sluis voor zeeschepen in het Kanaal Gent-Terneuzen (KGT) is deze zomer ontgraven. ‘De betonvloer staat droog. In deze bouwkuip gaan we vanaf deze maand alle betonwerk dat nodig is voor het buitenhoofd bouwen,’ aldus Wilbur van Beijnen, senior adviseur Waterbouw aan het project Nieuwe Sluis Terneuzen bij Rijkswaterstaat.

En die constructies zijn omvangrijk. Zo bouwt de aannemer straks deurkassen voor twee stalen sluisdeuren van 25 m hoog en 9 m diep. ‘Het zijn echt rijdende flatgebouwen die hier straks over de bodem rollen,’ aldus van Beijnen. Daarnaast komen hier de nivelleringsopeningen uit waarlangs de sluis geschut wordt. Ook komt er aan het buitenhoofd een basculebrug met een grote brugkelder waar het contragewicht en de aandrijving in komt te liggen. ‘Ook dan zie je eigenlijk alleen maar een paar luiken boven de grond liggen terwijl de installaties enorm zijn.’ Aan het binnenhoofd aan de zuidkant vinden dezelfde werkzaamheden plaats, alleen dan enkele maanden later.

De bouwcombinatie Sassevaart heeft er heel nadrukkelijk voor gekozen om met een droge bouwkuip met diepstekende verticale betonnen wanden te werken. Een deel van de verticale wanden zijn tijdelijk. Door onder de betonnen grondplaat grind te storten, wordt de waterdruk van het grondwater gelijkmatig verdeeld over de hele vloer. Onder de bouwkuip vindt ook de bemaling plaats zodat de opwaartse kracht door het grondwater niet te hoog wordt.

‘Dat bemalen is een bijzonder punt van aandacht tijdens de bouw,’ gaat Van Beijnen verder, en niet alleen voor de veiligheid van de 80 mensen die in elke bouwkuip aan het werk kunnen zijn. ‘De huidige West- en Oostsluis zijn in de jaren ’60 gebouwd met een open bouwkuip, wat inhoudt dat er geen verticale wanden zijn gebruikt, maar dat de wanden van de bouwkuip grote schuin oplopende taluds waren. Je kunt je voorstellen dat de aannemer toen veel zwaarder moest bemalen om de bouwkuip droog te houden. Dat hebben ze tot in Terneuzen gemerkt. De kerk zakte scheef en moest afgebroken worden’

Daarom wordt nu tot in de wijde omgeving van de bouwkuip met honderd meetpunten gemeten wat de grondwaterstanden zijn en of de werkzaamheden de gebouwde omgeving in het nabijgelegen Terneuzen beïnvloeden. Van Beijnen: ‘Alarmbellen gaan af als we bij moeten sturen, maar dat is nog niet gebeurd.’

De sluis wordt onderdeel van de primaire waterkering en de VNSC voorziet een levensduur van 100 jaar. Als het om zo’n grote investering gaat voor de lange termijn, met welke scenario’s houden jullie dan rekening? ‘Wij laten ons dan adviseren door het KNMI, en we gaan er voor nu vanuit dat de zeespiegel in 2120 met ruim een meter is gestegen’, zegt Van Beijnen. ‘Dat zie je straks ook in het landschap terug, ondanks dat we nu ver onder zeeniveau aan het bouwen zijn, steekt de sluis straks drie meter boven de oost- en west-sluis uit, 9,5 m boven NAP.’

Van Beijnen heeft aan grote waterbouwprojecten gewerkt zoals de renovaties van de Afsluitdijk en Houtribdijk. ‘We werken bij RWS aan projecten die er toe doen, en dat is gaaf. Zo heeft deze sluis een grote impact op de bereikbaarheid en veiligheid van Nederland. En het is fascinerend hoe we als het ware een enorme kathedraal aan constructies onder de grond bouwen.

De sluis wordt 427 m lang, 55 m breed en -16,44 m diep en is daarmee qua formaat vergelijkbaar met de sluizen in het Panamakanaal. Er kunnen schepen van 366 bij 49 m doorheen, met een diepgang van 14,5 m. Dat is voldoende voor het industriegebied ten noorden van Gent. Deze haven ontvangt vooral bulkcarriers voor onder andere ijzererts en kolen voor de hoogovens van ArcelorMittal, autocarriers voor onder ander Volvo Car en algemene ladingschepen voor de overslag van stalen stukgoederen. De allergrootste containerschepen (400 x 60 m) blijven naar Rotterdam en Antwerpen varen.

Wil je meer weten over de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis Terneuzen en de twee draaibruggen in het Kanaal Gent Terneuzen, volg dan het liveblog: werkenbij.rws.nl/maak-kennis/liveblog.


Lees ook

Nieuws brief
* indicates required